En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

När krisen kommer

Nyligen inträffade ett fruktansvärt terrordåd, som skakade om oss alla. Men mitt i allt det hemska var det glädjande att se hur människor samlades, hjälpte varandra och mobiliserade positiva krafter. Vi stod upp för vårt öppna samhälle!

Samtidigt fick vi en tuff påminnelse om hur otillgängligt detta samhälle är. Vi som inte hör bra hade svårt att ta del av akut information och nyheter. Och det är givetvis helt oacceptabelt. Vid allvarliga händelser får vi alla ett oerhört stort behov av att uppdatera oss, skapa trygghet, förstå och bearbeta.

Det viktigaste är att alla kan nås av akuta meddelanden. Därför är det glädjande att regeringen nyligen, efter krav från HRF, föreslog att ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”, VMA, ska kunna skickas som sms till alla mobiler i ett drabbat område. Det kan bli verklighet den 1 juli!

Textade nyheter borde vara självklart, även i mobilen.

SVT och TV4 har lärt sig av HRF:s kritik från tidigare kriser och började genast texta sina sändningar om terrordådet. Men endast i tv, inte på webben. Varför? Textade nyheter borde vara en självklarhet, även i mobilen.
Teckenspråkig information saknades också. Därför satte en teckenspråkstolk i gång att tolka SVT:s sändningar på eget initiativ, via Facebook. Det är inte rimligt. Ideella krafter ska inte behöva lösa något som åligger myndigheter och public service.

Nu måste medier och myndigheter ta till sig kritiken och se över sina rutiner. För vi hörselskadade är också en del av samhället. Vi blir också oroliga när allvarliga händelser inträffar. Och, framför allt – vi har rättigheter, precis som alla andra.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF