En del av Hörselskadades Riksförbund

HRF Nummer 2 • 2022

"Mer social samvaro leder ofta till bra idéer"

Ritva Tamminen, ordförande för Hörselskadades distrikt i Norrbotten, vill slå ett slag för roliga aktiviteter i samband med styrelsemöten.
– Jag tror att det är viktigt att inte bara fokusera på styrelsearbetet och formalia, säger hon.

Ritva Tamminen har varit ordförande i Hörselskadades distrikt i Norrbotten sedan 2020.

Hur är läget i Norrbotten?
– Vi har föreningar i tolv av 14 kommuner. Vår vision är att ha en i varje kommun. Men nu jobbar vi framför allt för att behålla de föreningar vi har.
– Vi håller på med en aktionslista för att planera vad vi ska göra och vilka föreningar som behöver mest stöd. Vi försöker också leta upp medlemmar som kan och vill väcka föreningar till liv igen. Aurisläsare från Norrbotten som vill hjälpa till får gärna höra av sig.

Hur har pandemin påverkat?
– Det finns i alla fall en fördel, att vi har lärt oss använda Zoom. Det blir nog en del möten på distans även i fortsättningen. Det spar mycket tid.

Har ni haft några aktiviteter?
– Ja vi har nyligen ordnat en slingkollutbildning med Alf Lindberg som tidigare jobbade på förbundskansliet.
– Åtta personer deltog och vi har startat en Facebookgrupp för dem och försöker få till ett nätverk så att de kan stötta varandra. Om det är någon som är ensam på sin ort så kan någon annan från gruppen komma och stötta när man ska göra slingkoll.

Vad har ni mer på gång?
– Vi ska ha distriktsårsmöte. Då kommer vi bland annat att prata om valrörelsen och har bjudit in förbundsordförande Mattias Lundekvam.
– Vi ska också ha en TSS-helg då man kan träna Tecken som stöd. Då bjuder vi även in icke medlemmar. Men kostnaden för dem är 800 kronor och för medlemmar 400 kronor, så att det ska löna sig att bli medlem.
– Det finns planer på en CI-helg. Det är många som efterfrågar det.

Har du några tips till andra?
– Jag tror att det är viktigt att inte bara fokusera på styrelsearbetet och formalia, man måste ha roligt också. Det kan locka andra att engagera sig om de ser: ”Dom verkar ju ha jättetrevligt”.
– Ett sätt kan vara att alla, även de som bor på orten, övernattar på hotell när vi har möte. Det kommer ofta upp bra idéer när det blir mer social samvaro.

Text: Stefan Andersson Foto: Viveka Österman