En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Mer än bara en slinga

Den allra vanligaste frågan HRF-medlemmar och andra hörselskadade tar upp med mig är den bristande tillgängligheten i samhället. Att det alltför ofta saknas teleslingor och textning. Att ljudmiljön är störande och hörbarheten dålig. Att vi hörselskadade utestängs.
Jag vet hur det känns.

Även jag har blivit ledsen, frustrerad och till och med arg efter att ha betalat åtskilliga hundralappar för att se en musikal, biofilm, teaterföreställning eller föreläsning – och sedan suttit där utan att höra någonting alls. Bara för att teleslingan inte har fungerat. Eller för att någon glömt att slå på den.

Även jag har påtalat brister – och mötts av oförståelse eller arrogans. Och har ibland inte ens kunnat få pengarna tillbaka.
Det här är ingen liten sak. Bristande tillgänglighet utestänger, hindrar och diskriminerar människor. Det är otryggt, ojämlikt och odemokratiskt. Det är respektlöst.

Det är därför HRF:s Slingkollen är så viktig. Nu ska vi tillsammans, HRF:are från norr till söder, gå ut och kolla teleslingor i publika lokaler. Att de finns och att de faktiskt fungerar. På så sätt vill vi skapa ökad delaktighet för 500 000 hörapparatanvändare – och deras närstående.
Samtidigt ska vi driva krav på fler teleslingor och skärpta regelverk. Att kunna vara delaktig i samhället är en rättighet, och alltför viktigt för att överlåtas åt olika lokalägares godtycke eller välvilja.

För egentligen handlar våra krav inte bara om slingor eller textning eller hörbarhet, utan om något betydligt större. Det handlar om respekten för allas lika värde.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF