En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 7 • 2018

Mentorer följer med till hörselvården

Hörselskadade i Stockholm ställs ofta inför svåra val och krångliga regler. HRF Järfälla – Upplands Bro har börjat med mentorer som kan följa med vid hörapparatutprovning.

Inga Hägerbring.

Inga Hägerbring.

– Kombinationen hörselvård/försäljning/hörselcheck är ett systemfel, anser ordförande Inga Hägerbring.

– På Hörselskadades dag för tre år sedan kom en medlem och var helt förtvivlad. Hon hade fått en räkning på 7 000 kronor för en fjärrkontroll och förstod inte varför.

– Jag ordnade så att hon fick en tid på ett annat företag och fick där både hörapparater och fjärrkontroll ur landstingets sortiment.

– Först trodde jag det var tillfälligheter, men efter en tid såg jag att det verkade vara satt i system på åtminstone två företag där jag själv varit med som mentor.

– Efter att vi haft ett tiotal ärenden i följd så gjorde vi ett projekt av det från 2018.

Hur fungerar det?

– Vi kombinerar det med ett informationsprojekt. Vi ställer upp på seniorföreningars möten och även på Järfällafestivalen, Hörselskadades dag med mera. Vi informerar om vårdval/fritt val och vilka rättigheter och skyldigheter man har.

– Vi har fått 39 nya medlemmar på det viset.

Var det svårt att hitta mentorer?

– Nej, vi är tre som hjälps åt. För ett par månader sedan höll jag i en genomgång om vad reglerna säger och vilka konstigheter man kan råka ut för.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Folk är väldigt glada för den hjälp de får. Flera har gjort anmälan till Patientnämnden, då de anser sig ha blivit lurade.

– Jag anser att det är ett systemfel med kombinationen hörselvård/försäljning/hörselcheck. Det är svårt att veta vad som är fakta och vad som är försäljningsknep.

Vad har ni mer för aktiviteter i HRF Järfälla – Upplands Bro?

– Vi har många aktiviteter. Vi bedriver för närvarande två cirklar i TSS. Intresset är stort och blir bara större. Varje år har vi minst en föreläsning. Vi har ”sillalunch” i maj och bussresa i augusti. Vi har börjat med en julbordsresa. Den resan och flera andra aktiviteter har vi kunnat subventionera tack vare en donation från en medlem som haft mycket glädje av föreningen.

Text: Stefan Andersson Foto: Torbjörn Andersson