En del av Hörselskadades Riksförbund

Fakta Nummer 4 • 2021

Med audiologi i fokus

I november ordnas Audiologisk dag som går att följa på plats i Örebro eller online. Jenny Widmark, ny ordförande för Svenska Audiologiska Sällskapet, kommer då att dela ut det högt ansedda priset Silverörat.

Yrkesgrupper inom hörselområdet träffas under en dag. Foto: Mostphotos

I nästan 50 år har Audiologisk dag, SAS-dagen som den ofta kallas, ordnats av Svenska Audiologiska Sällskapet. Syftet med dagen är att samla alla som är verksamma inom området för samtal och fortbildning.

I fjol tvingades man på grund av pandemin göra om det till ”Digital stund” – ett två timmar långt onlinemöte, men i år hoppas man att det går att ses på riktigt för en heldag den 18 november.

Audiologisk dag
Tema: Från taluppfattning till interaktion.
Plats: Musikhögskolan, Örebro, samt online.
Datum: 18 november.
Höjdpunkt: Silverörat delas ut till en person som gjort betydande insatser för svensk audiologi.
Webb: sasaudio.se

En som hoppas extra mycket på det är Jenny Widmark som i våras valdes till ny ordförande för Svenska Audiologiska Sällskapet.

– Jag hoppas verkligen vi får möjlighet att mötas där och då, säger hon.

Jenny Widmark är 49 år och bor i Partille utanför Göteborg. Hon har arbetat som audionom sedan 2002. Först tio år i ett Hörselteam för vuxna i Borås och sedan 2012 i det regionala Dövblindteamet i Västra Götaland.

Hon ingår också i resursgruppen för Teknik och hjälpmedel hos Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, som ger råd, stöd och support åt regioner, myndigheter, kommuner och andra aktörer som provar ut och förskriver hjälpmedel till personer med dövblindhet.

Jenny Widmark, ny ordförande för Svenska Audiologiska Sällskapet.

Hon är glad och hedrad över ordförandeposten.

– Jag ser fram emot att möta personer inom vårt område och tillsammans driva audiologon framåt. Det är en utmaning för mig som aldrig varit aktiv inom föreningslivet tidigare men jag ser mycket fram emot att arbeta med den fina styrelse vi har i SAS. Jag kommer att få lära mig mycket om både styrelsearbete och audiologi framöver och det ska bli roligt.

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS)

  • Paraplyorganisation som samlar yrkes- och brukarföreningar som arbetar med och för audiologi, bland annat HRF.
  • Arbetar för en nationell behovsstyrd hörselvård som är likvärdig i hela landet.
  • Svarar på remisser och deltar i olika nationella evenemang.
  • Ska vara ett forum för debatt och diskussion i aktuella gemensamma frågor.
  • Susanna Ahlström från HRF:s förbundsstyrelse sitter med i styrelsen för SAS.

Under de 20 år som hon arbetat som audionom har det skett en hel del förändringar.

– Tempot har skruvats upp i samhället och hörselvården är inget undantag. Det är mycket som ska mätas inom vården idag, mer administration och dokumentation som ska utföras vilket kan oroa mig.

Att vården effektiviseras och systematiseras är såklart positivt om det inte görs på bekostnad av kvalitén.

– Jag hoppas att vi inte tappar bort betydelsen av mötet med våra patienter, helhetsperspektivet och vårt sunda förnuft och omdöme när vi bedriver vård och hörselvård.

Det senaste året har inneburit nya arbetssätt.

– Pandemin skyndade på digitaliseringen och förhoppningsvis har den bidragit med ökad tillgänglighet med digitala vårdmöten och fjärrstyrning av hörapparater för många runt om i landet, dock inte för alla. För personer med dövblindhet finns det stora hinder att få kontakt med vården.

Text: Ulrika Nilsson