En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 5 • 2018

Ljudmiljön kan upplevas i förväg

Genom att använda teknik från dataspel ska forskare göra det möjligt att höra hur olika sätt att bygga påverkar ljudmiljön redan på planeringsstadiet.

Bilden visar en modell av en bostad inifrån.

Snart kan man inte bara se hur det kommer att se ut, utan även höra hur det kommer att låta.

Det handlar om byggnader och rum för bostäder och kontor, men tekniken kommer även att fungera för till exempel idrottshallar och skolor.

– Det är oerhört svårt att beskriva hur ljudmiljön kommer att upplevas med hjälp av olika mått, som till exempel efterklangstid, säger Arne Nykänen, biträdande professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet där forskningen bedrivs.

Avsikten är att konstruktörer, arkitekter och andra ansvariga för byggprojekt genom Virtual Reality-teknik, VR, ska kunna jämföra hur olika akustikplattor eller olika typer av material kommer att påverka ljudmiljön i den färdigbyggda lokalen.

– Vi kommer att ge möjligheten att höra ljudmiljöer innan de finns, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för att fatta rätt beslut i framtida bygg- och infrastrukturprojekt, säger Arne Nykänen.

– Om man till exempel väljer mellan två olika material eller hur mycket absorbenter man ska använda så går det att i förväg höra hur olika akustiska lösningar fungerar.

Projektet bedrivs i samarbete med konsultföretaget Tyréns och ska vara klart under 2019. Någon modell för att demonstrera hur de olika miljöerna upplevs av hörselskadade ingår inte i projektet.

– Men det vore intressant om man även kunde visa hur till exempel hörapparatanvändare upplever förändringarna i ljudmiljön, säger Arne Nykänen.

Fotnot: HRF:s Hörsellinjen har en ljudmiljösimulator  som visar hur akustiksanering kan förbättra ljud.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos