En del av Hörselskadades Riksförbund

Arbetsliv Nummer 2 • 2023

Kristina fick rätt om merkostnadsersättning

Kammarrätten ger hörselskadade Kristina Moa, 68, rätt till merkostnadsersättning efter tre års kamp mot Försäkringskassan.

Kristina Moa i Stockholm är väldigt glad över beskedet. Domen kan hjälpa andra som fått avslag, säger hon.

Hon har en grav hörselnedsättning och har använt hörapparater hela sitt vuxna liv. 2016 fick hon cochleaimplantat, CI, på höger öra. När hon gick i pension för tre år sedan blev hon av med handikappersättningen. Detta kom inte som en överraskning för Kristina, hon hade läst att systemet skulle ändras och var beredd på att behöva fylla i formulär.

Kristina Moa.

– Jag sökte direkt, fick avslag, begärde omprövning och nobbades igen.

Enligt Försäkringskassan hör Kristina nämligen för bra. I taluppfattningstest i tyst rum med CI och hörapparat hör hon motsvarande en lätt hörselnedsättning.

I verkligheten, alltså i normala ljudförhållanden utanför ett slutet testrum, har Kristina mycket svårt att uppfatta och är beroende av avläsning för att kunna höra vad som sägs. Om hon inte har sitt CI på eller om det inte fungerar är hon döv.

Kristina var fast besluten om att driva ärendet vidare.

– Jag hade sett att medlemmar i HRF kunde få kostnadsfri juridisk hjälp i socialförsäkringsärenden så jag kontaktade Hörsellinjen och blev hänvisad till Erik Ward. Han svarade snabbt och var vänlig och mycket hjälpsam. Jag fick även ett utförligt läkarintyg från min läkare på Rosenlunds hörselrehabilitering. Audiogram hade också begärts in, berättar hon.

Med juristens hjälp överklagade hon till Förvaltningsrätten, som gick på Försäkringskassans linje och klassade Kristinas hörselnedsättning som lätt.

– Avslaget från Förvaltningsrätten kom i april 2022. Då började arbetet med att begära prövningstillstånd hos Kammarrätten. Och jag fick det! Det var mer papper att skicka in och sen var det bara att vänta igen.

Det var mer papper att skicka in och sen var det bara att vänta igen.

I slutet av februari kom domen. Kammarrätten anser  att den medicinska utredningen slår fast att Kristinas hörselnedsättning är grav och att hon är berättigad till merkostnadsersättning från och med mars 2020.

Domen är viktig för alla som befinner sig i liknande situation. Om Försäkringskassan inte driver frågan till Högsta förvaltningsdomstolen betyder det att den blir prejudicerande och kan åberopas av andra som nekats merkostnadsersättning.

Kristina jublade när hon fick beskedet.

– Min tanke har varit att driva frågan så långt det går, hade det inte gått vägen hade jag ändå gjort allt som låg i min makt. Men det funkade! Jag vill särskilt tacka för hjälpen från juristen, säger hon.

Nu går Erik Ward i pension. Därmed kommer inte HRF att kunna erbjuda juridiskt stöd i socialförsäkringsfrågor som en medlemsförmån. Förbundet undersöker andra alternativ, men har hittills inte hittat en bra ersättning.

Kristina Moa vill peppa alla som söker merkostnadsersättning.

– Man måste verkligen inte ha en jurist vid sin sida för att ansöka eller för att överklaga beslut. Man göra det själv. Nu finns dessutom en dom att hänvisa till.                   

Text: Ulrika Nilsson Foto: Privat