En del av Hörselskadades Riksförbund

HRF Nummer 3 • 2022

Hörselsmart firande för 101-åring

Äntligen! Drygt ett år för sent firade HRF sitt 100-årsjubileum som därmed blev ett 101-årsjubileum.

HRF Stockholm var en av föreningarna som spelat in en kort hyllningsfilm till förbundet.

Temat för jubileet var 101 år av hörselsmart kraft och hölls lördagen 21 maj och inleddes med inspelade videohälsningar från HRF-föreningar runt om i Sverige. Därefter talade förbundsordförande Mattias Lundekvam på temat Organisation är makt, det var även rubriken på grundaren Gerda Meyersons första ledare i förbundets tidning 1921.

Mattias Lundekvam tog några axplock ur vad förbundet åstadkommit och drog paralleller mellan förr och nu. Han konstaterade också att HRF idag är en stark och trovärdig intressepolitisk kraft som inger respekt.

–  Trovärdigheten börjar och slutar med att vi aldrig någonsin kompromissar med vår främsta uppgift som är att tillvarata hörselskadades intressen.

Resten av programmet hade tre huvudteman: Hållbart, hörselsmart arbetsliv; Hörselvård att lita på och Textat, hörbart demokratiskt.

Sarah Granberg, forskare och audionom från Örebro talade bland annat om faktorer som ökar möjligheterna till ett framgångsrikt arbetsliv för hörselskadade. Hon deltog också i ett panelsamtal med Maria Midbøe, specialistpsykolog vid dövpsykiatriprogrammet i Region Stockholm.

HRF:s två senaste förbundsordföranden på jubileet. Jan-Peter Strömgren, (2000-2016) och Mattias Lundekvam (2016- ).

Under rubriken Hörselvård att lita på samtalade HRF:s tidigare förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, Hans Ericson tidigare generalsekreterare för HRF:s förbundskansli och nuvarande förbundsordförande Mattias Lundekvam. Diskussionen handlade om vad som är god hörselvård, HRF:s insatser för att utveckla hörselvården och hur framtiden kan se ut.

De framhöll bland annat vikten av rehabilitering och att det är mer än att bara prova ut hörapparater samt att ett starkt HRF behövs för att utveckla hörselvården.

På temat Textat, hörbart, demokratiskt berättade Erik Hedin, samordnare för digital tillgänglighet på SVT berättade om hur kanalen arbetat med funktionen tydligare tal på SVT Play. Han framhöll bland annat att HRF varit en inspiration både för honom själv och för SVT när det gäller tillgänglighet och bättre hörbarhet han avslutade med att tacka HRF för hjälpen med att ta tag i problemet.

Därefter talade Stina Biärsjö tillgänglighetsambassadör på Microsoft om nuläget och framtiden när det gäller automatisk undertextning. Åhörarna fick också en demonstration genom att automatisk undertextning användes under hennes föreläsning.

Hela programmet går att se med textning och teckenspråkstolkning på hrf.se.

 

Text: Stefan Andersson