En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 2 • 2018

Johan utestängs från debatten

Johan Bergman kan som politiker i Bergs kommun inte ta del av kommunstyrelsens sammanträden på samma villkor som andra på grund av problem med teleslingan. Nu anmäler han kommunen för diskriminering.

Johan Bergman kämpar för fungerande teleslinga i kommunhuset.

Johan Bergman
Ålder: 32 år.
Ort: Svenstavik.
Arbete: Fordonstekniker på Fjällgymnasiet.
Politiskt uppdrag: Ersättare (M) i kommunstyrelsen, ersättare i vårdvalsnämnden i regionen.
Viktigaste frågor: ”Funkisfrågor”, sjukvård. Övrigt: I UH:s riksstyrelse, 2013–14.

Med budskapet ”Svensk politik hörs för dåligt”, går Hörselskadades Riksförbund ut i valrörelsen och uppmanar föreningar att kolla teleslingor i kommunernas och landstingens mötessalar.
Att politiken hörs för dåligt drabbar inte bara väljare utan även politikerna själva. Detta har Johan Bergman i Bergs kommun i Jämtland fått erfara. Han är ersättare i kommunstyrelsen men har funderat på att sluta med politiken på grund av problemen med teleslingan i kommunhuset. Samtidigt är just tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en av de frågor som han brinner mest för så i stället för att ge upp har han nu anmält kommunen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Johan berättar om senaste kommunstyrelsemötet, 22 februari, då teleslingan inte sattes igång förrän en halvtimme in i mötet. Detta är inget ovanligt, enligt Johan.
– Den stängs av till exempel för att det blir överhörning till kaféet som ligger i våningen under, för att den stör annan utrustning eller något annat.
När slingan är på är den ändå inte till särskilt mycket hjälp för Johan.
– Det är ett konstant bakgrundsljud, ett brummande som är tröttande för hjärnan, och även tjut och pip som stör. Jag försöker hänga med så gott det går trots bruset men det är ansträngande och ger huvudvärk. Efteråt är jag helt slut och mår dåligt, berättar han.

Även omgivningen reagerar på hur det låter.
– Vid ett tillfälle kunde vår gruppledare höra oljudet från mina hörapparater, säger Johan Bergman.
Till mötet i februari hade han bett kommunen ordna en annan lösning, till exempel en mobil slinga eller skrivtolkning. Inget av detta ordnades.
– Jag blir arg och ledsen när det händer. Det känns också som jag blir ifrågasatt, en tjänsteman undrade till exempel om jag har slinga på mitt jobb. Det har ju inte alls med saken att göra.

Vad det är som orsakar störningarna i slingan i kommunhuset är inte klarlagt. Jörgen Kristoffersson, ansvarig för fastigheter i Bergs kommun, redogör för hur slingan är installerad och vilka insatser som gjorts med anledning av klagomålen.
Flera experter har kontaktats och tekniker har varit på besök för att mäta och ändra.
En ny slingförstärkare har även installerats, men trots detta kvarstår det störande bakgrundsljudet.
En ny genomgång och mätning är beställd av en firma, uppger Jörgen Kristoffersson.

Johan Bergman har även positiva upplevelser av tillgänglighet i politiken. I region Jämtland Härjedalen sitter han som ersättare i vårdvalsnämnden och vid de mötena, i Regionens hus i Östersund, har han inga problem att höra med teleslingan.
– Där har de till och med hyrt in en extern slinga vid ett tillfälle eftersom det inte fanns någon i rummet där vi skulle vara.
Han kommer även inför nästa möte med kommunstyrelsen att begära skrivtolkning om problemet med slingan inte är löst.

Så säger lagen:

  • Sedan 1 januari 2015 räknas bristande tillgänglighet som diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen.
  • Det betyder att personer med funktionsnedsättningar inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.
Text: Ulrika Nilsson Foto: Sandra Lee Pettersson