En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 5 • 2023

HRF tar strid mot Boverkets förslag

”Rädda våra teleslingor”. Det är namnet på en ny kampanj HRF har startat med anledning av att Boverket vill ta bort kravet på teleslinga i publika lokaler.

Teleslingor ger möjlighet att få ljudet överfört direkt till hörapparaten.

Boverket vill förenkla byggreglerna genom att ta bort kravet på teleslinga i sina allmänna råd om tillgänglighet (Auris 4/23). Men om kravet försvinner, då försvinner också hörselskadades delaktighet konstaterar HRF.
– Risken är stor att det som byggs, och byggs om, kommer att vara otillgängligt för hörselskadade, säger HRF:s förbundsordförande Mattias Lundekvam.

Idag kräver byggreglerna att ”teleslinga eller andra tekniska lösningar” installeras i lokaler som rymmer fler än 50 personer vid ny- och ombyggnad, ett krav som HRF har drivit igenom.
Det förslag Boverket har skickat på remiss innebär att i stort sett alla konkreta krav ska tas bort ur byggreglerna för att underlätta byggande.
– Alla som har använt teleslinga vet hur stor skillnad det gör. Om förslaget går igenom skulle det bli ett enormt bakslag för hörselskadades delaktighet, säger Mattias Lundekvam.

HRF tar nu strid för teleslingorna och hoppas kunna mobilisera stöd bland hörselskadade – både medlemmar och allmänhet. Förbundet har startat en kampanj där alla kan engagera sig till stöd för påverkansarbetet.

Text: Stefan Andersson Foto: HRF