En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Hörselvårdens nav

Alla hörselskadade måste få allsidig rehabilitering, anser vi i HRF. Men är det så idag? Tveksamt.
På senare år har det lagts stort fokus på hörapparater och annan teknik. Det är viktigt, men det är också nödvändigt med hörsel­skade­kunskap, hörselstrategier med mera. Och då räcker det inte med några få, korta besök hos audionomen.
Jag tror att hörselvården måste bli bättre på att ta till vara den kompetens som audionomkåren har. Audionomerna måste få mer tid för det som de är utbildade för – rehabilitering med helhetssyn på individens behov.

I USA går nu utvecklingen åt motsatt håll. Och det är oroande. Här god­kändes nyligen ”over-the-counter-hörapparater” (OTC) – försäljning av enklare hörapparater, som inte måste provas ut av personal med audio­logisk kompetens, till exempel audionom.
USA saknar offentlig hörselvård, vilket gör att hörselskadade är utlämnade till dyra, privata lösningar. Med OTC kan hörselskadade med lägre inkomst få råd med enkla apparater – medan rehabilitering och utvecklade hör­apparater är förbehållet lite bättre bemedlade.

Där vill vi inte hamna. Vi kan vara stolta över svensk hörselvård – en kostnadseffektiv,
offentligt finansierad hörselvård för alla, som vi i HRF kämpar hårt för att värna. Vi kan också vara stolta över en profession med gedigen, akademisk utbildning.

Men audionomernas ställning behöver stärkas. Vi vill ha lagstöd för att bara legitimerade audionomer får prova ut hörapparater. Dessutom måste landsting/regioner prioritera hörselvård betydligt högre, så att audionomer får bättre förutsättningar att göra sitt jobb – och vara ett tryggt och starkt nav i den livsviktiga hörselvården.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF