En del av Hörselskadades Riksförbund

HRF Nummer 6 • 2022

Hörselskadade lärde sig om civilförsvar

Under en vecka i november arrangerade Civilförsvarsförbundet en grundkurs för hörselskadade som ska bli instruktörer för att själva kunna utbilda andra.

Under passet Säkrare senior ingick även balans­träning.

Hemberedskap

  • De grundbehov som listas är vatten, värme, information, sömn och mat.
  • Läs mer om hur man kan förbereda sig på www.civil.se/krisberedskapslada-2

 

Kursen hölls på HRF:s förbundskansli i Kista och ett 20-tal hörselskadade deltog. Idag har Civilförsvarsförbundet ungefär 240 instruktörer i landet, från Lund till Krokom.

– Det är ett uppdrag vi har fått från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Åsa Hagelberg, Nationell samordnare på Civilförsvarsförbundet.
– Vi vill att våra instruktörer ska spegla hela samhället. Vi har tidigare arrangerat en utbildning i samarbete med Synskadades Riksförbund och nu ordnade vi en kurs för hörselskadade, säger hon.

Åsa Hagelberg.

På programmet stod bland annat hemberedskap, allmän brandkunskap, första hjälpen med Hjärt-lungräddning (HLR), säkrare seniorer och säkrare tillsammans med barn. Man fick också besök av Svenska livräddningssällskapet.
Tanken är att instruktörerna ska förmedla kunskaperna vidare till andra.
– Dom ska sedan själva ordna deltagare till sina kurser och genomföra dem på ett inkluderande sätt. Kursmaterial kan de få från oss, till exempel broschyren om hemberedskap.

– Kurserna kan vara ett par timmar eller längre och vi rekommenderar cirka 15 deltagare. Ofta sker det efter kontakt med till exempel någon förening.

Hur många kurser instruktörerna håller och hur långa de är varierar. Den ersättning som ges kommer nästa år att höjas till 220 kronor per timme.
– Vi har haft någon som har haft det som huvudsaklig inkomst, men de flesta håller kanske någon kurs i månaden.

Vad tycker du är det viktigaste man kan skaffa sig som förberedelse för en krissituation?
– Vevradio och vattendunk. En vevradio kan användas för att ta emot information även vid strömavbrott. Den kan också fungera som tillfällig laddare eller ficklampa och drivs även med solceller.

En av dem som deltog i kursen var Agneta Österman-Lindquist, ledamot av HRF:s förbundsstyrelse och distriktsordförande för Stockholm.
– Det här var en jättebra början. Jag har fått lära mig väldigt bra saker och jag känner mig redo att starta själv.

Kenneth Lanner från Skövde jobbar som arbetsförmedlare och är bland annat säkerhetsombud.
– Det har varit bra och utvecklande. Jag tycker det är viktigt att vi hörselskadade syns ute i samhället även i de här sammanhangen.
– Till att börja med kommer jag nog att fokusera mina kurser i HLR. Sedan får jag se vad som dyker upp och vad deltagarna är intresserade av.

Ylva Lööf, Stockholm, Kenneth Lanner, Skövde och Linnéa Ruf, Skoghall, övar hjärt-lungräddning.

 

Text: Stefan Andersson Foto: Stefan Andersson