En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 3 • 2024

Hörselskadade betalar 14 miljoner till Region Örebro varje år

Region Örebro har höjt abonnemangsavgiften för hjälpmedel till 70 kronor i månaden, vilket blir 840 kronor per år. Det finns nära 17 000 personer som har någon typ av hörapparat. Dessa betalar alltså tillsammans drygt 14 miljoner.

Avgiften på 70 kronor i månaden ger miljoner till Region Örebro.

80 miljoner på fyra år

 • Abonnemangsavgiften infördes 2020 och tas ut som en månadsavgift på 70 kronor (från 2024), vilket blir 840 kronor per år.
 • Under perioden 2020–2023 har regionen fått in över 80 miljoner kronor på avgiften, drygt 20 miljoner per år.
 • Cirka 28 000 vuxna personer betalade tillsammans 21,9 miljoner kronor under 2023 för individmärkta hjälpmedel.
 • 60 procent (16 934) fanns registrerade inom hörselvården.
 • 9 007 personer av 16 934 hade hörapparat/CI i kombination med något eller några andra hjälpmedel.
 • 7 927 hade enbart hörapparat, CI eller benförankrad hörapparat.

Kostnaden över tid

Kostnad för utprovning av två hörapparater i fyra regioner, räknat på fem år. Varierande besöksavgifter tillkommer, men dessa ingår i högkostnadsskyddet:

Sammanlagt under fem år

 • Västra Götaland 0 kronor**
 • Stockholm 600 kronor
 • Västmanland 1 400 kronor**
 • Örebro 4 200 kronor*

  *840 kronor per år (70/månad) betalas hela livet oavsett antal individmärkta hjälpmedel.

  **Avgift för laddare kan tillkomma med 500 respektive 600 kronor.

Abonnemangsavgiften var tidigare 65 kronor per månad och är densamma oavsett antal hjälpmedel.
Höjningen på fem kronor i månaden kan låta blygsam, men faktum är att den ger regionen cirka 1,7 miljoner kronor extra under 2024.
Totalt är det omkring 28 000 personer som har någon typ av individmärkt hjälpmedel och därmed betalar avgiften.
Av dessa var 16 934 registerade hos hörselvården i Region Örebro och har antingen någon typ av hörapparat eller CI. De ska varje år betala 840 kronor, vilket sammanlagt blir över 14 miljoner kronor.

Hasan Hadzic är tillförodnad sektionschef på audiologiska kliniken i Örebro.
– Under 2023 köpte vi hörapparater för cirka 11,3 miljoner kronor samt öroninsatser för cirka 0,5 miljoner. Inköpskostnaden för CI var omkring 3,5 miljoner kronor.
– Det är materialkostnaden. Andra kostnader som logistik runt hjälpmedel, operation, rehabilitering tillkommer.
Vad är det ungefärliga priset per hörapparat?
– Den mest förskrivna hörapparaten 2023 kostade ungefär 1 600 kronor per styck plus 100 kronor för hörtelefon.

Tidigare var det ingen utprovningsavgift alls i Region Örebro, men 2020 infördes abonnemangsavgiften som regionen är ensam om i Sverige. Avgiften betalas under hela livet oavsett om personen får nya hörapparater eller inte, vilket innebär att hörselskadade kan komma att betala mer än vad hörapparaterna kostade regionen i inköp.
I majoriteten av regionerna är utprovningsavgiften kring 1 000 kronor. Västra Götaland och Halland har enbart besöksavgift och ingen utprovningsavgift alls.

HRF är mycket kritiskt till avgiften och anser att den undergräver rätten till samhällsfinansierad hörselvård och står i strid med både kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen.
”I praktiken är det en skatt för hörselskadade och andra med funktionsnedsättning. En skatt som innebär att hörselskadade tvingas betala betydligt mer än hela kostnaden för sina egna hjälpmedel”, skrev HRF:s dåvarande förbundsordförande Mattias Lundekvam i en debattartikel 2019.

HRF överklagade beslutet först till Förvaltningsrätten i Karlstad och därefter till Kammarrätten i Göteborg. Domstolarna ansåg dock inte att avgiften var olaglig.
”Att kammarrätten anser beslutet vara lagligt innebär inte att abonnemangsavgiften är rimlig. Det visar bara att dagens lagstiftning inte skyddar enskilda från godtycklig särbehandling”, konstaterade Mattias Lundekvam i Auris 2022.

Ewa Larsson är ordförande för Hörselskadades distrikt i Örebro.
– Vi planerar att bjuda in Behcet Barsom som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för att på nytt diskutera avgiften.
– Jag har träffat flera som lämnat tillbaka sina hörhjälpmedel när avgiften infördes och som fortfarande inte har hörapparater fast de skulle behöva.

Tillägg:

Efter pressläggning fick Auris en kommentar från Behcet Barsom (KD), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

– När abonnemangsavgiften för hjälpmedel infördes av S så var även KD med och tog beslutet.
En av orsakerna var att flera olika typer av hjälpmedel (kryckor, pallar, andningshjälpmedel, med mera) innefattas inom detta. Vi hade fått in rapporter under lång tid att många är dåliga på att lämna tillbaka dessa hjälpmedel när de inte längre är i behov av dessa. Även om det var tydligt från verksamheten att hjälpmedel endast är på ”lån” av regionen och ska lämnas tillbaka för reparation, när det är trasigt eller när man inte längre behöver den.

– Detta kostade regionen en hel del pengar från den verksamheten och med ett månadsabonnemang på 70kr per månad ställs ett större incitament att ta hand om och lämna tillbaka det hjälpmedel man innehar.

Över hälften av alla patienter som har abonnemanget nyttjar mer än ett hjälpmedel och betalar inte några extra kostnader för detta. Skulle man tappa bort ena hörapparaten eller om hörseln har förändrats så ersätts den utan kostnad då det ingår i abonnemanget.

– Att vi tar ut en abonnemangsavgift är helt enligt regelverket då det är upp till varje region hur de ska ta ut olika avgifter, säger Behcet Barsom.

Text: Stefan Andersson Foto: Roland Magnusson/Mostphotos