En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Hjälp till att ta fajten!

Det råder inget tvivel om att corona­pandemin kommer att få stora konsekvenser för alla under lång tid framöver. Även för oss hörselskadade.
Men jag blir uppriktigt sagt oroad över vissa röster i den framtidsdebatt som nu förs.

Det talas om att lätta på regelverk som kräver särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättning. Det föreslås att vi hörselskadade ska ta ett ökat ansvar för kostnaderna i hälso- och sjukvården. Inte minst varslas det om hårda prioriteringar, för att klara regionernas vårdskuld.
Olika grupper ställs mot varandra. Ofta med unkna fördomar och ren okunskap som grund.
Jag ser också hur pandemin skamlöst utnyttjas som ett svepskäl för att försämra våra villkor. En del politiker ser sin chans att driva gamla, dåliga förslag med hänvisning till krisen.

I en tid som denna behövs HRF mer än någonsin

Jag befarar därför att vi kommer att få se en hel del kortsiktiga och ogenomtänkta politiska förslag under det närmaste året. Förslag som kan få allvarliga konsekvenser för individ och samhälle, och som är svåra att reparera.
Särskilt utsatt är vår rätt till hörselvård. Trots att en väl fungerande hörselvård minskar risken för social isolering och ohälsa, finns påtagliga hot om nedskärningar, chockavgifter och nedrustning.
I en tid som denna behövs HRF mer än någonsin. En stark kraft som står i frontlinjen och argumenterar för hörselskadades rättigheter.

Jag vill uppmana dig som läser detta att hjälpa till. Protestera när politiker föreslår försämringar. Engagera dig tillsammans med andra nära dig. För om vi hörselskadade inte ska riskera att stå som förlorare, då måste vi ta fajten själva. Nu.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF