En del av Hörselskadades Riksförbund

Arbetsliv Nummer 1 • 2018

Gravida byggjobbare ställer krav på bransch

I takt med att fler kvinnor tar plats i byggbranschen ökar kraven på arbetsgivarna att vidta arbetsmiljöåtgärder i samband med graviditeter. Bland annat riskerar fostrens hörsel att skadas av buller.

Hanna Dahlstedt såg upp med buller under sina två graviditeter.

Hanna Dahlstedt såg upp med buller under sina två graviditeter.

Förhöjd risk
En undersökning av Institutet för miljömedicins forskning på över 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1986 och 2008  visade att foster vars mödrar vistats på arbetsplatser med högre än 85 dBA hade förhöjd risk för hörselskada

Snickare Hanna Dahlstedt har varit gravid två gånger på byggarbetsplatsen.

– Jag är väldigt nöjd med hur min arbetsgivare NCC hanterade mina graviditeter, säger hon.

Hanna Dahlstedt är 29 år och var en ovanlig syn på byggarbetsplatsen när hon började som snickare och ung kvinna för tio år sedan.

– Först blev gubbarna chockade över att se en tjej på bygget, men de vande sig. Sen blev jag gravid och då kom nästa chock. Kollegerna tyckte jag skulle gå hem direkt och ville inte att jag skulle lyfta något alls, säger hon.

Men Hanna var bestämd med att hon både kunde, ville och måste arbeta. Hon och arbetsgivaren gick igenom alla risker från gifter till vibrationer och buller.

– Det kändes som om de tog detta på väldigt stort allvar, säger Hanna Dahlstedt.

Jag fattade att det inte var bra att stå med en sågklinga framför magen.

Så säger lagen
  • Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
  • De verktyg som kan användas vid en graviditet är omplacering, sjukskrivning och havandeskapspenning.

Hanna, som även var skyddsombud, hade då inte läst någon forskning eller på annat sätt informerats om hur buller kan påverka barnet i magen, men det kändes självklart att ta det säkra före det osäkra.
– I gravidapparna som jag följde talades det ju om att man skulle sjunga för barnet i magen, då fattade jag ju att barnet hade börjat höra och att det inte var bra om jag stod med en sågklinga framför magen direkt, säger hon.

Tillsammans kom arbetsgivaren och Hanna överens om att hon skulle arbetsrotera vid behov.
– Så fort jag kände att jag borde ta på mig hörselkåpor var det en signal att jag inte skulle göra det jobbet. Jag fick gå och täta eller isolera eller andra mindre bullriga uppgifter, säger hon.
Hanna ser tillbaka med glädje på tiden som gravid på bygget och inget av hennes barn har någon hörselnedsättning enligt de tester som gjorts.
Hon har nu tagit tjänstledigt för att undervisa byggelever på gymnasiet och har bland annat två tjejer i klassen.
– Det här frågan kommer bli allt mer aktuell för arbetsgivarna ju fler tjejer som börjar jobba i byggbranschen. För små arbetsgivare kan det bli en utmaning, men de måste ändå börja tänka i sådana här banor, säger hon.

Frågan om att skydda gravida kvinnor på byggarbetsplatser från buller och andra risker är bara i sin linda. Det säger Ulf Kvarnström, ombudsman på fackföreningen Byggnads.
– Parterna har kommit överens om att få in fler kvinnor i branschen eftersom vi måste moderniseras. Men det är en särskild bransch, med många risker. Med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete så blir branschen säkrare, säger Ulf Kvarnström.
Sveriges stora företag är ganska bra på att hjälpa kvinnor att få nya uppgifter under graviditeten, tycker Ulf Kvarnström, men för de små företagen kan det vara svårare.
– Men man ska absolut inte vara rädd för att ta upp sin graviditet med arbetsgivaren. Under de fem år jag jobbat med detta är det ingen jag stött på som blivit av med jobbet på grund av graviditet, det är företagen för upplysta för, säger han.

Den som är gravid ska i första hand vända sig till arbetsgivaren för att få hjälp, och i andra hand till arbetsplatsens skyddsombud. Är inte omplacering möjligt kan sjukskrivning bli aktuellt. I Byggnads avtal finns även två månaders havandeskapspenning reglerat.
Björn Samuelsson är expert inom hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier, byggbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation. Han säger att den frågan om bullerskador på foster inte varit uppe till diskussion i någon större omfattning inom byggindustrin hittills.
– Dels arbetar mycket få kvinnor som hantverkare, dels arbetar byggindustrierna aktivt med att minska bullerexponeringen för alla medarbetare. Men när en kvinna är gravid och känner oro kan hon anmäla det sin arbetsgivare som då prövar om det finns möjlighet till alternativa arbetsuppgifter, säger han.
Hanna, som även var skyddsombud, hade då inte läst någon forskning eller på annat sätt informerats om hur buller kan påverka barnet i magen, men det kändes självklart att ta det säkra före det osäkra.