En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Gränslös solidaritet

Nu rasar krig i Europa. Tusentals dödas. Miljontals barn, kvinnor och äldre flyr för sina liv, undan bomber och fruktansvärd förödelse.

Krig är outhärdligt. För alla. Men hörselskadade är en särskilt utsatt grupp.
Hörapparater och andra hjälpmedel kan skadas eller gå förlorade vid en hastig flykt. Det är svårt att få tag i eller att ladda batterier.
Många missar livsviktig information i radio och tv, i skyddsrum och vid flyktingcenter. En del hör inte larm och andra varningssignaler.

Fungerande kommunikation är alltid viktigt. Men i tider av krig och kris handlar det om liv och död.
Det gäller också Sverige. Vi hörselskadade behöver veta vad som händer, samtidigt som alla andra.
Därför är jag stolt över att SVT i dag självklart textar alla nyheter och extrasändningar, tack vare HRF. Och att det nu skickas sms till alla mobiler i ett krisområde vid VMA-larm, tack vare HRF. För att inte tala om att hörselskadade nu kan sms:a till SOS Alarm 112, tack vare HRF.
Vi har gjort Sverige tryggare.

Hörselskadades sak är vår, i Sverige, i Ukraina, Europa och världen

Men det räcker inte. Det måste bli självklart för myndigheter att direkttexta sina presskonferenser. Och vi måste kunna följa all nyhetsrapportering, även i TV4 och i webb-tv från olika tidningar. Så vi slår oss inte till ro. Det finns mer kvar att göra. Och det är bråttom nu.
Som medlem och givare ger du ett viktigt stöd till HRF:s arbete för hörselskadades säkerhet. Du kan också hjälpa oss hjälpa. Tillsammans med våra europeiska systerorganisationer försöker vi se till att batterier och annat konkret stöd når fram till hörselskadade på flykt från krigets Ukraina (se sidan 15).

För hörselskadades sak är vår, i Sverige, Ukraina, Europa och världen. Den solidariteten känner inga gränser.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF