En del av Hörselskadades Riksförbund

Krönika

God ljudmiljö kan ge stora vinster

Att personer med hörselnedsättning drabbas mer negativt av bullriga kontorslandskap är ett väl etablerat faktum. Givetvis påverkas alla negativt av störande ljud med många gånger dramatiska produktivitetsförluster som följd.

I en studie visade man på att man presterade hela 66 procent sämre på en viss typ av minnestest om man gjorde testet i en ljudmiljö motsvarande ett bullrigt kontorslandskap jämfört med om man fick sitta i ett tyst rum och koncentrera sig.
I egenskap av arbetsmiljöutbildare och humanbiolog brukar jag understryka att fysiska aspekter på arbetsmiljön som ”ljud, ljus, luft och lyft” på kontor är lågt hängande frukter som man kan tjäna stora pengar på att plocka.

 

Undermålig arbetsmiljö i öppna kontorslandskap kan stå oss dyrt

 

Däremot kan undermålig arbetsmiljö i öppna kontorslandskap stå oss dyrt. För att ge några korta exempel: Människor som sitter nära ett fönster på sitt arbete och får ordentligt med dagsljus sover hela 46 minuter längre i genomsnitt per natt än de som arbetar i ett fönsterlöst utrymme.
Optimal temperatur för produktivitet mätt i antal tangentnedslag per kontorsmedarbetare och minut är cirka 21 grader och redan vid 24 grader tappar man 6 procent i produktivitet.
Vid fullgod ventilation presterar man bättre i tester som mäter allt från koncentrationsförmåga, strategiskt tänkande och förmåga att se helhetsperspektiv bättre än i bristfälligt ventilerade kontorslandskap.

Att framhålla vinsterna med god ljudmiljö på våra arbetsplatser är en viktig nyckel för att inspirera arbetsgivare till rejäla investeringar.
Då inte endast för att göra lagstadgade individuella anpassningar för exempelvis personer med hörselnedsättning utan generella och hjärnergonomiskt smarta förbättringar i hela den fysiska arbetsmiljön för alla.
I slutet av den arbetsmiljöregnbågen hittar vi finfina skatter i form av ett starkare arbetsgivarvarumärke, friskare och mer engagerade medarbetare samt ökad lönsamhet.

Text: Mikael Rehnberg