En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Fritt val är inte valfrihet

Vi i HRF har under lång tid kritiserat systemet med Fritt val av hjälpmedel, som finns inom hörselvården i Stockholms län och Skåne.
Och nu ger Socialstyrelsen oss rätt. I en ny, rapport konstaterar myndigheten att Fritt val inom hörselområdet inte ökar valfriheten eller delaktigheten, eftersom marknaden domineras av ett fåtal aktörer som både äger hörselmottagningar och tillverkar hörapparater. Det finns starka ekonomiska incitament för mottagningarna att rekommendera sina egna hörapparater. Socialstyrelsen ser också att ”audionomernas dubbla roller som vårdgivare och säljare /…/ står i konflikt med varandra” samt ”att grundläggande principer om vårdetik är svåra att upprätthålla”.
Det här är svidande kritik.

Patienttrygghet måste gå före prestige

Det var intressant att ta del av reaktionerna från de politiker som infört systemet. Eller rättare sagt – frånvaron av reaktioner. Någon enstaka politiker medgav att Socialstyrelsen hade rätt i att det är problematiskt att hörapparatkoncerner äger mottagningarna, men vidhöll att systemet ändå fungerar bra hos dem. För det kan väl inte vara så att något som de har infört har blivit så galet?

Men vill inte HRF ha valfrihet? Jo – det vill vi definitivt. Problemet är att Fritt val inte har lett till större valfrihet. Snarare tvärtom. De flesta erbjuds bara hörapparater av ett märke – ägarkoncernens märke.
Det skulle vara ganska enkelt att åstadkomma verklig valfrihet. Landsting/regioner kan till­sammans upphandla ett brett sortiment hörapparater av hög kvalitet, som patienten kan välja ifrån, utifrån behov. Svårare är det inte.
Nu förväntar vi oss att regeringen tar Socialstyrelsens rapport på allvar, sätter ner foten och ser till att Fritt val avvecklas. Patienttrygghet måste alltid gå före företagsintressen och politisk prestige.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF