En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 6 • 2019

Förberedelser ger säkrare undersökning för CI-användare

Magnetkamera och cochleaimplantat passar inte så bra ihop, detta trots att det nu finns implantat som ska vara kompatibla med magnetkameror. Men om man följer säkerhetsrutinerna så går det oftast att hantera situationen mycket bra.

Det kan behövas en del åtgärder för att implantatet inte ska skadas vid undersökning med magnetkamera. Foto: Mostphotos

Nyligen skrev Auris om ett fall i Värmland där ett barn med cochleaimplantat, CI,  undersöktes med magnetkamera. Det ledde till att magneten i patientens implantat flyttade sig och att man fick göra en omoperation på barnet.

Nadine Schart-Morén arbetar som hörselkirurg på  Akademiska sjukhuset i Uppsala och hennes team ska alltid kopplas in när en person med CI ska genomgå undersökning med så kallad magnetresonanstomografi, MRT. Hon har under sina nio år på sjukhuset bara varit med om två gånger då en magnet i ett implantat flyttat sig vid en magnet-kameraundersökning.

Hon förklarar att det är viktigt att vara noggrann eftersom det finns risk för komplikationer varje gång en person med CI genomgår en magnetkameraundersökning. Ett CI innehåller nämligen metalldelar som är magnetiska och består även av en magnet som ska hålla implantatet på plats mot den yttre delen av implantatet. Denna kan i värsta fall flytta sig vid en magnetkameraundersökning och till och med åka ut ur implantatet.

Nadine Schart Morén, hörselkirurg, Akademiska sjukhuset.

–Det kan leda till att patienten upplever smärta och inte kan använda sitt implantat på ett tag tills magneten opererats tillbaka, säger Nadine Schart-Morén.

Även metalldelar i mellanöresimplantat, äldre hörselbensproteser och andra metalldelar som opererats in i kroppen kan röra på sig vid MRT.

Ungefär varannan vuxen behöver genomgå en magnetröntgen någon gång i sitt liv så sannolikheten att man hamnar i denna situation är stor. Personer som har en tumör kan dessutom behöva göra många sådana undersökningar.

– Jag tror denna problematik växer, för fler och fler får implantat och vi blir allt äldre, säger Nadine Schart-Morén.

I riktlinjerna för magnetkameraundersökning på Akademiska sjukhuset står det att hörselteamet ska kontaktas om en patient har CI, för att avgöra vilken typ av implantat de har och bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.

Det handlar om att linda huvudet med speciella bandage eller reglera styrkan i magnetkameran.

På senare år har det kommit CI med magneter som roterar, och dessa löper mycket mindre risk att påverkas vid en MRT, men magnetkamerateamet måste ändå kontakta hörselteamet.

Några CI som klarar magnetkameraundersökning

  • Advanced bionics: HiRes Ultra 3D.
  • Oticon: Neuro Zti.
  • Cochlear: De Nucleus-implantat som nu finns tillgängliga.
  • Med-El: Synchrony.

– Magnetkamerorna har fått starkare magnetfält så även om man har ett nytt implantat måste man kolla styrka på kameran, säger Nadine Schart-Morén.

I några fall, som vid vissa typer av mellanöresimplantat, är det dock omöjligt att använda magnetkamera.

– Då får man göra en datortomografi istället som görs med vanlig röntgen och inte påverkar varken metall eller magneter, säger Nadine Schart-Morén.

 

Text: Martina Nyhlin