En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 3 • 2022

Fick rätt mot FK om digitalt stetoskop

En hörselskadad läkare från Stockholm har fått rätt mot Försäkringskassan i en dom som gäller om han ska få prova ut ett specialanpassat stetoskop.

Försäkringskassan ska betala utprovning av ett anpassat stetoskop, anser Förvaltningsrätten i Stockholm.

Försäkringskassan ifrågasätter inte att läkaren skulle ha nytta av ett specialanpassat stetoskop, men anser att det är arbetsgivaren som ska betala:
”Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering”, skriver Försäkringskassan som också menar att stetoskopet inte är ett specialanpassat hjälpmedel utan även kan användas av kolleger.

Läkaren hävdar att han behöver stetoskopet helt och hållet beroende på hörselnedsättningen: ”En läkare utan hörselnedsättning kan förvisso använda det digitala stetoskopet, men kommer inte att göra det. För en normalhörande är det väsentligt enklare att använda att standardstetoskop”, skriver han bland annat.
Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att det stetoskop läkaren behöver är ett hjälpmedel som inte omfattas av vanliga arbetsmiljöhänsyn och att beslutet därför ska ändras så att denne beviljas bidrag för expertutprovning av ett digitalt stetoskop och återförvisar målet till Försäkringskassan för prövning av hur stort bidraget ska vara.

– Det här är en intressant dom när det gäller gränsdragningen mellan arbetsgivarens och Försäkringskassans ansvar för vad som kan krävas i anpassning, säger Erik Ward, HRF:s juridiske konsult som har hjälpt läkaren att driva målet.
stefan andersson

Fotnot: HRF-medlemmar som vill ha juridisk rådgivning i socialförsäkringsfrågor, arbetsskadeärenden och liknande kan kontakta HRF:s juridiske konsult via Hörsellinjen.se.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos.com