En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Falsk retorik, skev politik

När ekonomiska intressen går före patienters behov blir det alltid fel i slutändan, för det är inte vad vården bygger på. Det konstaterade jag nyligen i SVT:s Rapport.

Hjälpmedelsutredningen hade samma dag riktat hård kritik mot Fritt val av hjälpmedel (sidan 4–5) och slagit fast att systemet med hörselcheckar, som finns i Stockholms län och Skåne, inte ger ökad valfrihet. Utredaren ”ifrågasätter om sjukvårdshuvudmännen överhuvudtaget bör erbjuda Fritt val av hjälpmedel med tanke på den kommunala likabehandlingsprincipen, de potentiellt höga kostnaderna samt användares låga tilltro och upplevelse av delaktighet”. Det är ord och inga visor.

Självklart vill HRF ha val­frihet. Därför vill vi inte ha Fritt val

Även Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd har dömt ut Fritt val-systemet som oetiskt och till nackdel för individ och samhälle.
Trots det vägrar en del politiker se problemen. De ställs inför hårresande statistik om mottagningars försäljning, hörapparatindustrins inflytande över hörselvården och försäljningsbonus för audionomer. De ställs inför vittnesmål från Lennart, Inger, Roland, Sara och andra som utsatts för oseriös försäljning. Men i stället för att ta in det har den politiska debatten präglats av onyanserade honnörsord: För eller mot valfrihet. Patientinflytande eller vårddiktatur. Svart eller vitt.

Retoriken har varit effektiv, men falsk. Självklart vill vi i HRF ha valfrihet – och det är just därför vi inte vill ha Fritt val. Hörselskadade ska inte vara hänvisade till ett enda hörapparatfabrikat och bara få välja prisnivå.
Vi i HRF kommer att fortsätta stöta på, upplysa och visa vägen till en riktig valfrihetsreform inom hörselvården. Det lovar jag.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF