En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 4 • 2020

Eva går vidare med bestridan efter avslag

Hundratals personer i Region Örebro har bestridit fakturor för hjälpmedel. En av dem är Eva Ek, 49, som har en grav hörselnedsättning och använder hörapparat och CI.

Eva Ek tycker det är fel med avgift för de hjälpmedel som skrevs ut innan årsskiftet.

I april fick Eva Ek den första fakturan på hjälpmedel från Region Örebro. 65 kronor per månad ska hon betala. Men Eva anser att det är fel eftersom det gäller hjälpmedel som hon fått mellan 2001 och 2018 då fanns ingen avgift. För varje hjälpmedel har hon skrivit på en låneförbindelse, som tar upp vilket ansvar man har som användare.

– Att betala för hjälpmedel man fått innan detta infördes är ju vansinnigt! Man kan inte ändra avtal så som de har gjort, anser hon.

– Jag hade ju läst att det skulle införas en avgift men eftersom jag inte fått någon räkning januari–mars blev jag förvånad när den första kom i april.

Eva Ek följde instruktionerna om bestridande som finns på hrf.se, gjorde precis som det stod och skickade in.

Avgift varje månad

  • I höstas beslutade Region Örebro att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel efter att tidigare varit avgiftsfria.
  • Avgiften, 65 kronor/månad infördes 1 januari i år och gäller personliga hjälpmedel, utom rullator.

– Men jag fick svar tillbaka att bestridandet avslogs, berättar hon.

Eva kontaktade då Monica Lövström, som jobbar med ärendet på HRF:s förbundskansli, för att fråga hur hon skulle gå vidare.

– Hon svarade att jag kan fortsätta bestrida fakturorna på samma sätt, så jag gör det, berättar Eva.

Hon är upprörd över sättet som avgiften införs och tror att den kan slå extra hårt mot äldre.

– 65 kronor låter inte mycket, men när inkomsten är skral så räknas varje krona.

HRF har begärt laglighetsprövning av själva avgiftsbeslutet och den frågan behandlas just nu av Förvaltningsrätten.

– Det tar längre tid än vanligt på grund av coronapandemin. Men Region Örebro län inväntar inte rättens beslut, utan skickar ändå ut fakturor, säger Monica Lövström.

Monica Lövström.

– HRF tar inte ställning till om en enskild ska bestrida abonnemangsfakturan. Men vi har tagit reda på hur det går till och skriver om detta på vår hemsida, förklarar hon.

I informationen om hur ett bestridande går till finns även upplysning om vad man ska göra om det kommer krav från inkassoföretag samt att det finns en risk att bestrida om regionen vänder sig till domstol och vad det i så fall kan leda till.

Även Facebookgruppen ”Protest mot Region Örebro” ger svar och vägledning åt dem som undrar vad de ska göra när det kommer fakturor, påminnelser och avslag. Där finns även information på teckenspråk.

Enligt Mats Eriksson, områdeschef för Habilitering och hjälpmedel i Region Örebro, har cirka 300 personer bestridit fakturan. Han berättar att regionen har fått tillbaka ett stort antal hjälpmedel, framför är det förflyttningshjälpmedel (till exempel rullstolar) och hörhjälpmedel som lämnats tillbaka.

Text: Ulrika Nilsson Foto: Va fint foto