En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Dina idéer är välkomna!

HRF:s största styrka är att vi alltid sätter hörselskadades intressen främst. Och ingen är bättre på att avgöra vad som är bra för hörselskadade än hörselskadade själva. Det är våra samlade erfarenheter från vardagen som ger svaren på vilka frågor vi måste driva och vilka lösningar vi vill se.

Allt detta förenas när det drar ihop sig till kongress. Och nu är det snart dags. I maj nästa år samlas vi för att fastställa inriktning för framtiden. För mig som har levt nästan hela mitt liv i ideella organisationer har kongresser eller årsmöten alltid varit en stor fest. Där får man träffa likasinnade, ofta med olika perspektiv och viljeinriktning, men ändå med samma målsättning, att göra världen till en bättre plats för hörselskadade.

Kongressen är en mötesplats där man får möjlighet att diskutera, vrida och vända på argument, ta processer framåt och i slutändan landa i gemensamma, genomtänkta beslut. Kongressens beslut är sedan en ständig ledstjärna i vårt arbete.

Vi i förbundsstyrelsen har arbetat fram några förslag som kongressen ska få ta ställning till. Bland annat ett helt nytt organisationsprogram, ett omarbetat intressepolitiskt program och reviderade stadgar. Vi föreslår även att fyra områden ska prioriteras under de kommande fyra åren, för att få HRF att växa till en starkare kraft.

Har du några tankar om vad HRF ska göra i framtiden? Nu har du chansen! Du kan själv lämna förslag i en motion. Är du osäker på hur det går till, läs mer på HRF:s webb eller ta kontakt med din förening, som säkerligen välkomnar ditt engagemang. Jag ser fram emot att ta del av dina förslag!

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF