En del av Hörselskadades Riksförbund

HRF Nummer 7 • 2019

"Det är roligt att vara spindeln i nätet"

Marianne Persson har arbetat som kanslist för HRF:s Örebro­distrikt i tio år. I december går hon i pension.

– Det har varit lärorika år. Jag har fått reda på mycket om HRF, om hur regionen fungerar och även om personer med andra funktionsnedsättningar, säger hon.

Marianne Persson blickar tillbaka på tio lärorika år på distriktets kansli i Örebro.

Hur är det att jobba på ett distriktskansli?

– Det är verkligen som att vara spindeln i nätet. All information kommer hit och man blir insatt i allt som händer i regionen och inom HRF. Det är ett varierat och roligt jobb.

Vad gör du?

– Jag förbereder olika möten, skickar ut kallelser, bokar lokaler, beställer skrivtolk, gör minnesanteckningar, skriver protokoll, vidarebefordrar information via mejl till distriktsstyrelsen och tar hand om reseräkningar med mera.

Marianne Persson

Ålder: 64.
Bor: Karlskoga.
Familj: Man och en vuxen son.
Utbildning: Fritidspedagog.
Intressen: Golf, skidåkning, friluftsliv, läsa, kultur.
HRF: Medlem sedan 2005, hörapparater sedan 2003.

– Jag deltar även på seniormässor och liknande.

– Jag jobbar ju åt distriktet, men vi har bara tre föreningar så ibland hjälper jag även dem till exempel med att boka lokaler eller att göra utskick till medlemmar.

Är det något du saknar?

– Jag tror det vore bra om kanslister som finns i olika delar av landet kunde träffas och utbyta erfarenheter och även delta mer i HRF:s interna utbildningar.

– Jag har varit med som observatör vid tre kongresser och det var otroligt lärorikt.

Hur hamnade du på kansliet?

– Jag jobbade som fritidspedagog i Karlskoga kommun, men hörseln klarade inte ljudmiljön och jag blev uppsagd.

– Efter det engagerade jag mig i HRF Karlskoga och 2009 blev jag erbjuden det här jobbet. Jag är anställd med löne­bidrag och jobbar 75 procent.

 Har du några tips till andra distrikt och föreningar?

– Riksförbundet gör många bra saker som man kan använda sig av. Det finns till exempel hur mycket material som helst att hämta på HRF:s intranät för förtroendevalda, Hörnet.

– Man kan också ta kontakt med Hörsellinjen och få svar på faktafrågor.

Vad ska du göra när du går i pension?

– Jag ska engagera mig i Slingkollen i Karlskoga, men annars ska jag ta det lugnt med HRF ett tag och ägna mig åt mina fritidsintressen; golf, skidåkning och friluftsliv.

Text: Stefan Andersson Foto: Kristina Aczel Nebron