En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 3 • 2020

Coronakrisen skapar nya arbetssätt inom hörselvården

En hel del av hörselvårdens patienter är över 70 år och eftersom hög ålder anses vara den främsta riskfaktorn får förstås coronapandemin stor påverkan på hörselvården.

Olika distanslösningar kan komma att bli vanligare inom hörselvården även efter coronapandemin.

Auris har kontaktat några chefer inom hörselvården runt om i Sverige för att fråga hur de hanterar situationen.

Mattias Johansson, verksamhetschef för hörselvården i Västra Götaland, säger att de redan i början av mars märkte en markant nedgång av antalet besök.

– Vi började redan då att aktivt kontakta alla inbokade patienter som är äldre än 70 år för att fråga om de ville komma. Om de vill får de självklart komma.

Hörselvården i Västra Götaland försöker också ställa om viss verksamhet så att den kan skötas på distans.

– Vi har haft några studenter som bland annat jobbat med att ta fram en film om hur vårdprocessen fungerar för hörselskadade som vi nu planerar att använda i rehabiliteringsgrupper.

Mattias Johansson tror att även när coronapandemin är över så kommer en hel del att bli annorlunda inom hörselvården och att olika lösningar på distans kommer att bli vanliga.

– I framtiden kan ni nog göra reportage om hur hörselvården förändrades efter corona, säger han.

I Härnösand är mottagningarna i gång, men med reducerad verksamhet.

– Patienterna behöver inte gå via någon centralkassa och vi har separerade stolar i väntrummet där det finns tillgång till handsprit, säger Gunilla Berglund, enhetschef för hörselvården i Region Västernorrland.

– Vi kallar i första hand patienter under 70 år, en del besök kan göras via telefon och hörapparater som ska repareras skickas per post. Vi är också restriktiva med medföljande till våra patienter. Vid särskilda fall kan vi göra reparationer i hemmet, säger hon.

De rekommenderar också att patienter som har möjlighet ska åka med egen bil till mottagningen ska göra det.

Vid den utvidgade hörselrehabiliteringen på Rosenlunds sjukhus i Stockholm har man gjort särskilda tillägg i alla sina kallelser som skickas ut, berättar Birgitta Westling, tillförordnad omvårdnadschef.

I kallelsen uppmanas alla som har förkylningssymtom att boka om sin tid.

Alla som tillhör någon riskgrupp uppmanas att själv ta ställning till om man vill komma och om man har möjlighet att ta sig till mottagningen på ett säkert sätt. Mottagningen skriver: ”Kan du inte ta dig till oss på ett säkert sätt ber vi dig kontakta oss för att boka om ditt besök och i vissa fall istället bokas in för ett telefonbesök”.

Boris Jurisic är försäljningschef på Audionova Sverige som har totalt 27 kliniker över hela landet. De flesta mottagningarna ligger i Skåne respektive Stockholm.

– Alla mottagningar är öppna och vi har beställt hem massor av handsprit, munskydd, plexiglas och annat skyddsmaterial, säger han.

De har också infört särskilda riktlinjer och fokuserar på hygien och fysiskt avstånd.

– Mottagningarna tar endast emot bokade besök. Vi ringer alla kunder innan besöket och ställer kontrollfrågor om resor och eventuella symtom samt har avsatt tid mellan varje besök så att utrustningen kan rengöras noga.

Boris Jurisic säger också att man försöker se till att besökarna möter så få personer som möjligt på mottagningen.

– Vi vet att många uppmanas att hålla sig hemma eftersom de är i en riskgrupp, men vi tror att de behöver höra mer än någonsin just nu. Därför kan vi i vissa fall leverera hörapparater som ställts in utifrån kundens hörseltest hem till dörren, säger han.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos