En del av Hörselskadades Riksförbund

tillgänglighet Nummer 2 • 2024

Boxkrångel kan sätta stopp för undertext

Svenska tv-kanaler har krav på sig att samtliga deras förinspelade program ska vara försedda med undertext. Däremot ställs ännu inga krav på att företag som distribuerar sändningarna ska se till att texten ska gå att läsa.

Det finns idag många olika typer av tv-lösningar och därmed finns det också många felkällor om textningen inte fungerar. Instruktionerna kan ofta vara invecklade och det är lätt att göra fel.
Det kan handla om att det är krångligt att göra rätt inställningar, att texten är svårläst eller inte går att få fram alls.

Undertextning för hörselskadade

  • Innebär att svenskspråkiga program är textade på svenska. Alla förinspelade program ska ha undertext och det ska även finnas på många direktsändningar.
  • Det engelska ordet är Closed Captioning (CC). Den förkortningen finns ofta i kontrollpanelen på tv-spelaren eller under olika inställningar i boxar.
  • Symbolen för textning är vanligen en ruta med tre streck i den nedre delen av visningsfönstret.
  • Det finns flera olika sätt att aktivera undertexter beroende på hur du tittar på tv och vilken teknisk plattform som används

I Auris 6/22 skrev vi om en av Telias digitalboxar som inte klarade att få fram text. Efter påtryckningar från HRF åtgärdades felet och en del användare kunde också begära prisavdrag för den tid som textningen inte fungerat eftersom de inte kunde använda tjänsten fullt ut.
Detta problem ska nu vara löst enligt Roija Rafii, pressansvarig på Telia.
– Vi har stöd för undertext på alla våra tv-boxar och även på andra enheter som IOS, Android och webb. Beroende på enhet kan det dock finnas lite olika sätt att aktivera det. Vi har rullat ut detta stegvis och sedan strax före jul ska det gå att ta fram undertext för alla kanaler och program.

HRF:s Hörsellinjen har kontaktats av en hel del personer som haft problem med att få fram läsbar undertext. Flera har också haft svårt att få tydliga besked från företagens kundtjänst.
En av dem är Marie Bromander som sedan förra hösten försökt hjälpa sin pappa att få fungerande textning.
– Han blev tvungen att byta till Tele2:s nya box (Tv Hub) och med den nya boxen är texten endast vita bokstäver utan den svarta remsa som brukar finnas under. Det gör att texten smälter in i bakgrunden och blir näst intill oläsbar. Eftersom min far även har en synnedsättning är han väldigt beroende av en tydlig textning.
– Den nya boxen har inte heller stöd för text-tv, så han kan inte längre använda textningsfunktionen där man trycker fram sidan 199 för att få undertext med mörk remsa som bakgrund.

Om du vill klaga

  • Innan du köper en tv-tjänst, fråga operatören om de kan leverera undertexter, och om du kan säga upp avtalet om det inte fungerar. Försök få detta dokumenterat.
  • Om undertextningen inte fungerar. Anmäl till Mediemyndigheten: ”Kontaktpunktens formulär”.
  • Har du synpunkter på ett enskilt program, vänd dig direkt till den sändande kanalen. Försök uppge så exakt som möjligt vilket program det gäller, när det sändes och vad det är du är missnöjd med.

Marie har haft många kontakter med Tele2:s kundtjänst, men det har varit svårt att reda ut problemet. Inte minst eftersom hon bor i Stockholm och hennes far i Norrköping vilket gör det svårare att vara på plats hos honom vid samtal med kundtjänst.
– Den lösning som föreslogs var att byta till en äldre enklare box, men då skulle han förlora tillgång till flera funktioner, till exempel att kunna spela in program.
– Annars är det svar jag har fått att det ska göras en stor uppdatering av Tv Hub som ska förbättra textningen.
Marie Bromander hörde av sig till HRF:s Hörsellinjen i slutet av förra året. När Auris kontaktar henne i mars är situationen oförändrad.
– Han har stora problem att hänga med i nyheter och andra tv-program. Han saknar verkligen text tv-funktionen som fanns i den gamla boxen.
– Jag talade med teknisk support på Tele2 idag för att höra om de vet något datum för när uppdateringen och förbättringen av textningen kan ske. Men personen jag talade med kände inte till problemet.

Enligt Niclas Rosendahl, tv-chef på Tele2, har man ännu inte löst problemet.
– I Tv Huben väntar vi på en uppdatering i mjukvaran från en underleverantör, vi har inte någon bekräftad tidplan för detta. I Tv Hub Mini finns redan idag vit text på svart bakgrund.

Vilka lösningar jobbar ni med?
– Vi har förtydligat hur man får fram textning på våra kundtjänstsidor och arbetar med att förenkla hur man får fram textningen.
– Vi kommer att lansera detta i flera steg på våra olika appar och Tv Hubar under våren.
– Vi uppdaterar kundtjänstsidorna när vi lanserar förbättringar, så det bästa är att titta där.

Hur ska man välja box?
– Det finns flera olika boxar som har olika funktionalitet och som fungerar i olika nätverk. Det bästa är att varje kund hör av sig till kundtjänst för att se vilka boxar som finns tillgängliga.
– Vi har också försökt förtydliga våra instruktioner till dem som arbetar i kundtjänst och fortsätter uppdatera dem löpande med vad som händer.

Två chefer från Tele2 besökte HRF i januari för att diskutera konkreta tips om hur tillgängligheten för hörselskadade kan förbättras.

Har det lett till nya åtgärder?
– Arbetet med att förenkla hur kunderna får fram textning i våra boxar Tv Hub och Tv Hub mini var då redan påbörjat, men vi ville ta emot konkreta förbättringsförslag och säkerställa en god dialog med HRF.
– Vi ser fram emot att löpande ta in synpunkter och hoppas att kunna användbarhetstesta vår lösning tillsammans med hörselskadade.

Kommer ni att erbjuda kompensation till dem som inte kan använda tjänsterna?
– Om det inte fungerar ska man först kontakta vår kundtjänst.
– Frågor om kompensation hanterar vi från fall till fall, säger Niclas Rosendahl. l

Fotnot: I juni 2025 träder EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Detta ställer nya krav på operatörer om att deras tjänster ska vara tillgängliga.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos