En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 1 • 2022

Bidrag till föräldrar tas upp i högre instans

Försäkringskassan vill sänka nivån på omvårdnadsbidraget för barn med grav hörselnedsättning. Efter att ha förlorat flera mål i kammarrätterna har nu Försäkringskassan fått prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om grav hörselnedsättning ska ge helt omvårdnadsbidrag.

Ett flertal domar i kammarrätter över hela landet har dömt till fördel för föräldrar till gravt hörselskadade barn när de har överklagat att Försäkringskassan inte beviljat helt omvårdnadsbidrag. En av dessa domar har nu beviljats prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD efter att Försäkringskassan överklagat.
”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är hur rätten till omvårdnadsbidrag ska bedömas för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning”, skriver HFD.
– Det är svårt att veta hur det går. Jag hoppas att det som har gällt tidigare kommer att fortsätta gälla, men eftersom prövningstillstånd meddelats så finns en risk att kammarrättens dom ändras, säger Erik Ward, HRF:s juridiske konsult när det gäller socialförsäkringsfrågor.

Erik Ward har inte själv varit inblandad i det aktuella fallet.
– Men jag har väldigt många mål där förvaltningsdomstolar och kammarrätter väntar på att Högsta förvaltningsdomstolen ska komma med sitt beslut.
Han tycker att det skulle vara konstigt om Försäkringskassans överklagan skulle gå igenom.
– Försäkringskassan vill ha prövat om en diagnos generellt ge helt bidrag och vill att alla ska bedömas individuellt. Men det handlar ju om att hörselnedsättningen ska vara grav och då har man stora behov.

Omvårdnadsbidrag ersatte 2018 det tidigare vårdbidraget. Beloppet justeras varje år och för 2022 är det 10 063 kronor per månad (helt). Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare beslutat att grav hörselnedsättning ska ge rätt till helt vårdbidrag, men det är första gången sedan omvårdnadsbidraget infördes som det prövas i HFD.
– Men det står tydligt i förarbetena till lagen att de förändringar man gjorde inte handlade om att skärpa reglerna eller att försämra ersättningen, säger Erik Ward.
– Till exempel skrev kammarrätten i Stockholm i en dom 18 juni 2021: ”Förändringarna var inte heller avsedda att medföra någon materiell ändring av förmånsnivåerna, jämfört med vad som tidigare gällt för vårdbidraget.

Vad händer om Försäkringskassan vinner målet?
– Det skulle innebära att deras restriktivare bedömningar kommer att bli gällande. I de fall jag har sett så ligger myndighetens bedömningar då oftast på antingen en fjärdedels-, eller ett halvt bidrag, säger Erik Ward.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos.com