En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 6 • 2019

Bättre betyg för hörselvården

Hörselvården bedöms i genomsnitt mer positivt av hörapparat­användarna och det gäller för de flesta regioner i Sverige.
– Det är en tydlig förbättring från och med 2017, säger Peter Nordqvist, vd för Forskningsinstitutet Hörselbron.

Hörapparatanvändare ger högre betyg för utprovningarna.

 

Nytta/region

Blekinge 3,97
Jönköping 3,94
Kalmar 3,93
Östergötland 3,93
Halland 3,92
Dalarna 3,91
Skåne 3,91
Västmanland 3,91
Kronoberg 3,91
Värmland 3,91
Gävleborg 3,89
Örebro 3,87
Uppsala 3,84
Västernorrland 3,83
Stockholm 3,80

Tabellen visar medelvärdet 2018 för indikatorn nytta i de 15 regioner som ingår. Omdömen ges från 1–5.

I Hörselbrons årsrapport för 2018 får hörselvården högre betyg av hörapparat­användarna när det gäller ”nytta”. Trenden visar en stegvis ökning under cirka två års tid.
Varje kvartal skickar Hörselbron ut en enkät med 20 frågor. Alla som provat ut hörapparat får betygsätta rehabiliteringen på en femgradig skala. För att ge bättre överblick slås frågor som är kopplade till varandra ihop till en indikator.
– Det viktigaste måttet är tillfredsställelse/nytta eftersom det beskriver den totala upplevelsen av rehabiliteringen, säger Peter Nordqvist.

Från 2013 till och med 2016 har genomsnittet för varje kvartal legat runt 3,82.
Men andra kvartalet 2017 inleddes en uppgång och vid slutet av 2018 var snittbetyget nära 3,90.
– Det är en statistiskt signifikant förbättring och det är många regioner som bidrar, säger Peter Nordqvist.
– Det är en intressant utveckling och vi analyserar nu orsakerna. Vissa säger att det beror på en föryngring av audionomkåren, en del att hörapparaterna har blivit bättre och andra att hörselvården har blivit mer fokuserad på kvalitet, något som förhoppningsvis registret har bidragit till, säger han.
Som en jämförelse kan nämnas att skillnaden i nöjdhet mellan att få en eller två hörapparater är 0,17. Lika stor är också skillnaden mellan den region som får högst betyg, Blekinge (3,97), och den som får lägst betyg, Stockholm (3,80).
Övriga regioner i topp är Jönköping, Kalmar och Östergötland, se tabell.

Registret inkluderar personer, 18 år eller äldre, som har provat ut hörapparat. Under 2018 besvarades cirka 31 000 enkäter, vilket är något färre än hälften av de som skickades ut.
Man frågar också om väntetid.
– För första gången har patienterna själv fått uppskatta hur lång tid de har väntat, säger Peter Nordqvist.
Ungefär tre fjärdedelar av förskrivningarna i landet har en väntetid på två månader eller kortare. Stockholm och Skåne har de kortaste väntetiderna.
Längst väntetid är det i Kronoberg och Västernorrland följda av Örebro, Kalmar, Dalarna och Gävleborg.

Hörselbron

  • Ägs av HRF och startades 2011.
  • Styrelsen består bland annat av forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetsjukhuset samt representanter för HRF.
  • Administrerar Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, ett av nio register inom Öron-, näsa-, hals, ÖNH.
  • Avsikten är att registret löpande ska användas av verksamheterna inom hörselvården för lärande, förbättring och forskning samt ledning och kunskapsstyrning.

Den genomsnittliga förstagångs­användaren av hörapparat är 71,7 år och har ett tonmedelvärde på 44,5 decibel.
– Av flera anledningar är det önskvärt att personer med obehandlad hörselnedsättning kommer i kontakt med vården så snabbt som möjligt. Men våra resultat visar att trenden går i motsatt riktning, säger Peter Nordqvist.
– Åldern ökar både för förstagångsanvändare och återkommande besökare. Den huvudsakliga förklaringen är att befolkningen blir äldre.
Intresset från regionerna att vara med i kvalitetsregistret har ökat för varje år. Från och med 2019 ingår Gotland, Norr­botten och Sörmland. Det innebär att det nu bara är Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Västra Götaland står utanför.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos