En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Backa inte in i framtiden

Ibland läggs det fram förslag som är så huvudlösa att det är svårt att förstå att de ens läggs fram. Just så är det med Boverkets förslag på nya byggregler. Eller rättare sagt, det handlar inte om några nya regler, utan om att myndigheten vill skära ner reglerna – och det rejält.

Istället för att, som tidigare, ställa tydliga krav på ”teleslinga eller andra tekniska lösningar” överlåter Boverket åt byggherrar att avgöra vad som ska göras för att skapa god hörbarhet.
Ordet teleslinga eller motsvarande nämns inte ens i förslaget till nya byggregler.

Genomförs detta blir konsekvenserna förödande för oss hörselskadade.
Över 500 000 hörapparatanvändare riskerar i praktiken att utestängas från många publika evenemang. Det handlar om teatrar, biografer, föreläsningslokaler och mycket mer.
Det här strider mot sunt förnuft och undergräver själva grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle – att alla kan vara delaktiga.

Om kravet på teleslinga eller motsvarande försvinner, då abdikerar staten från sitt ansvar. Med ett penndrag vänds tiotals år av framgång i reträtt. Vi backar in i framtiden – och det kan vi aldrig acceptera.

Ett tydligt regelverk hindrar inte innovation. Tvärtom. De säkerställer att nya lösningar blir ändamålsenliga. Men utan tillgänglighetsregler blir vår delaktighet beroende av enskilda byggherrars och lokalägares kunskap – och goda vilja. Och det vore orimligt.

Historien har lärt oss att tydliga krav är nödvändigt om våra behov av tillgänglighet ska respekteras. Därför behöver vi ta strid för att rädda teleslingorna. Nu.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF