En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 5 • 2019

Årlig avgift föreslås

Region Örebro ska spara. Handlingsplanen som har tagits fram innehåller bland annat ett förslag som innebär en årlig kostnad på 780 kronor för hörapparater.

Örebro har hittills inte haft några avgifter för hörapparater men nu vill politikerna ändra på det. Foto: Region Örebro

Örebro är en av fyra regioner som inte har några avgifter för hörapparater, men nu diskuteras ett besparingsförslag som dels innehåller en ”startavgift” på 500 kronor, dels en ”abonnemangsavgift” på 780 kronor per år (65 kronor i månaden) för hjälpmedel.

Dessutom föreslås en besöksavgift på 200 istället för 100 kronor. Utöver detta föreslås flera avgiftshöjningar även för andra vårdområden.

Kostnaden för hörapparater under fem år skulle bli 500 kronor plus 3 900 kronor i ”abonnemangsavgift”, avgiften blir densamma oavsett om man har en eller två hörapparater, eller om man även har andra typer av hjälpmedel.

Handlingsplanen presenterades för politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden 28 augusti och den 25 september avgör nämnden om förslaget ska gå vidare till regionfullmäktige. Slutligt beslut tas i november.

Karin Sundin (S) är ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi har inte gjort en översyn av avgifterna sedan 2004. Vi har tidigare haft låga avgifter, men nu måste vi se över alla kostnader och jag anser att det här är ett väl genomarbetat förslag, säger hon.

Karin Sundin (S). ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro.
Foto: Pavel Koubek

Hon säger att det i dag är väldigt olika regler för olika hjälpmedel.

– Jag tycker det är ett rimligt förslag och vi har tittat på hur det ser ut i andra regioner

Men ingen annan region har abonnemangsavgift för hörapparater. Och för den som enbart har hörapparater kan slutkostnaden bli högre än regionens inköpspris.

Är det rimligt?

– Jag tycker att förslaget ger en mer jämlik vård än vad vi har i dag. Ur vårt perspektiv handlar det om att likställa olika typer av hjälpmedel.

Att hörselskadade får betala helt olika vårdavgifter i olika delar av landet har tidigare kritiserats hårt av bland andra Socialstyrelsen och Statens Medicinsk-etiska råd.

HRF:s förbundsordförande Mattias Lundekvam är kritisk.

– Det här förslaget är direkt stötande. Vad regionen föreslår är i själva verket en extra skatt just för de invånare som behöver hjälpmedel. Det är ett förslag utan respekt för vare sig hälso- och sjukvårdslagen eller människors lika värde, säger han.

– Med detta ”abonnemang” skulle många hörselskadade i Örebro län betala betydligt mer för hörapparater än vad de kostar för regionen att köpa in. Det är fullständigt orimligt. Det kan vi aldrig acceptera, säger Mattias Lundekvam, HRF:s förbundsordförande.

Lena Wiklander, ordförande i Hörselskadades distrikt i Örebro är oroad.

– Vi har inte fått veta något om det här. Jag utgår från att det här ska tas upp i brukarrådet inom kort och då kommer vi att protestera.

Text: Stefan Andersson