En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 2 • 2023

Antalet CI-operationer vänder uppåt igen

Det är nu omkring 5 100 personer i Sverige som har fått cochlea­implantat. Detta enligt den senaste sammanställningen gjord vid Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Antalet CI-operationer ökade under 2022.

Gunnar Eskilsson är hörselingenjör på Sektionen för hörselimplantat vid Karolinska sjukhuset, Huddinge. Han samlar årligen in fakta om antal operationer och användare från de sju kliniker i Sverige som opererar.
– Åren före pandemin tillkom det ganska stadigt 270 nya patienter varje år, men under pandemin sjönk antalet ned mot 200.
– Under 2022 ökade det igen till 235. För 2023 är det alldeles för tidigt att ge någon prognos.

CI-fakta

  • Utredningar och operationer görs i Göteborg (Sahlgrenska), Linköping, Lund, Stockholm (Huddinge), Umeå, Uppsala och Örebro.
  • Ungefär 20 000 personer beräknas ha medicinsk nytta av CI.
  • 1990 hade cirka 40 personer fått CI. 2000 hade 450 opererats, 150 barn. 2010 var det 2 100 varav 700 barn.
  • I dag är det cirka 1 200 personer som har fått två implantat, av dessa var 900 barn vid operationstillfället.

Vårdförlopp

  • Enligt riktlinjerna för personer med grav hörselnedsättning ska vuxna kallas minst vartannat år till hörselvården. De ska även få information om CI och utifrån behov göra en CI-utredning.
  • Definitionen på grav hörselnedsättning har sänkts från 70 decibel till 65 decibel tonmedelvärde på bästa örat. Det innebär att fler personer räknas som gravt hörselskadade.


Enligt de senaste siffrorna som Gunnar Eskilsson sammanställt är det till och med 2022 cirka 5 100 patienter som har fått CI, varav 1 500 är barn.
Sedan början av 2000-talet har det, efter påtryckningar från bland andra HRF, varit standard att barn med grav hörselnedsättning på båda öronen också har möjlighet att få dubbla implantat medan det är mer ovanligt att vuxna får två CI.
Totalt har 1 200 fått dubbla CI, varav 900 barn och 300 vuxna.
– Vuxna kan få två implantat undantagsvis, men det handlar dels om resursbrist dels om att många vuxna har nytta av hörapparat på det andra örat, säger Gunnar Eskilsson.
Han gör varje år utifrån uppgifter från de olika klinikerna en beräkning av hur många vuxna och barn det finns som idag använder sitt CI. Då räknar han bort de som har avlidit eller inte använder implantatet och tar hänsyn till att en del barn har blivit vuxna.

I december 2022 fanns det cirka 4 500 faktiska användare, varav 1 000 barn.
– Jag tycker att det är en ganska rimlig siffra, men det finns många fallgropar i statistiken och det är svårt att beräkna exakt. Det framgår till exempel inte alltid om någon inte använder implantatet eller vilka som har avlidit, säger Gunnar Eskilsson.

HRF anser att många fler skulle ha nytta av CI. Det ligger också i linje med det vårdförlopp för gravt hörselskadade som HRF varit med att ta fram och som regionerna antog förra året. Det innebär bland annat att fler räknas som gravt hörselskadade.
– Vi förväntar oss att samtliga regioner ser till att det nya vårdförloppet snabbt får genomslag, säger förbundsordförande Mattias Lundekvam.
– Då skulle betydligt fler hörselskadade kunna erbjudas CI-utredning. Sannolikt ökar då även antalet operationer.

Gunnar Eskilsson tror också att fler skulle ha nytta av implantat.
– Samtidigt är det viktigt att patienten själv är motiverad till operationen och den efterföljande lyssningsträningen. Det kan vara en stor ansträngning att lära sig lyssna med CI.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos