En del av Hörselskadades Riksförbund

Forskning Nummer 3 • 2019

"Acceptans och kunskap är nyckeln"

Audionomerna Evelina Beijer och Helen Hagman mötte under sin praktik många personer med hörselnedsättning och deras anhöriga. Då väcktes tanken att undersöka hur samtalet i en relation påverkas av att en har hörselnedsättning.

Till sin hjälp annonserade de efter par via HRF.  Sex par intervjuades.

– Vi hade märkt att många inte var så samspelta och hade olika syn på hörselnedsättningen och var så nyfikna på att prata med par var och en för sig för att verkligen få veta vad de tyckte och tänkte, säger Evelina Beijer.

Evelina Beijer.
Evelina Beijer.
Helene Hagman.
Helene Hagman.

Evelina Beijer och Helen Hagman kom fram till att acceptans är en nyckel till en bra samtalssituation.

– De som inte hade accepterat hörsel-nedsättningen upplevde en sämre samtalssituation, det gällde både den som hörde och personen med hörselnedsättning, säger Evelina Beijer.

Vinstfaktorer i relationerna var också att paren hade en positiv inställning och en samsyn kring situationen och hade skaffat sig kunskap om hörsel.

Dansk studie bekräftar bilden

Nyligen publicerades en studie som gjorts av forskarna Tine Tjørnhøj-Thomsen och Hans Henrik Philipsen. I studien kommer man fram till att hörselnedsättning sätter mycket press på förhållandet och konversationen. En anledning är att man inte lika lätt kan dela och samtala om oförutsedda händelser och upplevelser i vardagen. Studien är finansierad av danska IDA-institute.

– De paren där båda upplevde att det fungerade bra, då hade de båda skaffat sig kunskaper om kommunikationsstrategier, säger Evelina Beijer.

Nu jobbar Evelina Beijer och Helene Hagman som audionomer och de tycker att vården har en viktig funktion att fylla för att hjälpa par att kommunicera bra, men att paren också själva måste vilja att det ska fungera.

– Vården kan ge massor av information och prata om strategier, men så länge man inte har viljan att ta emot det blir det svårt, säger Helene Hagman.