En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

Släpp stuprören!

Att få och kunna behålla ett arbete är inte bara en fråga om ekonomi. Det är också viktigt för vår självkänsla, identitet och delaktighet i samhället.

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på fungerande kommunikation. Tyvärr är det inte ovanligt att hörselskadade sjukskrivs eller slås ut från arbetslivet, för att de inte har fått de hjälpmedel och det stöd de behöver.

Alltför få känner till att det finns möjlighet att få arbetshjälpmedel bekostade av Försäkringskassan. Detta stöd har varit direkt avgörande för många hörselskadades möjlighet att få och behålla fotfästet i arbetslivet. Tveklöst.

Allt fler skulle förlora fotfästet i arbetslivet.

Men nu har Försäkringskassan börjat tillämpa en linje där regionernas hörselvård förväntas ta ett större ansvar för att hörselskadade ska få de hjälpmedel de behöver. Vidare pågår ett ärende i domstol där den drivande parten, Allmänna ombudet för socialförsäkringen, utmanar regelverket. Deras tolkning är att hörselskadade måste sjukskrivas först för att komma ifråga för Försäkringskassans stöd.

Det här är så urbota dumt. Att slå sönder ett väl fungerande stödsystem genom att peka på en annan myndighet eller att utöva juridiskt hårklyveri utan att se till helheten leder inte till besparingar för skattebetalarna. Tvärtom.

Om vi blir utlämnade till arbetsgivares välvilja eller måste betala för nödvändiga hjälpmedel själva är risken överhängande att fler kommer att tvingas avstå från hjälpmedel. Allt fler skulle gå i väggen och förlora fotfästet i arbetslivet. Det vore förödande. För individen. Och för samhället.

Vi kan inte acceptera att våra egna myndigheter gräver fallgropar under hörselskadade. Nu måste de släppa stuprören och se till helheten. Det vinner alla på.

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF