En del av Hörselskadades Riksförbund

Arbetsliv Nummer 6 • 2019

Peter tackar sin syster för pengarna

Peter Huss i Örebro fick 36 000 kronor i ersättning för bullerskada i arbetet. Men om det inte varit för att hans syster, Marie Olsson, varit påstridig om att han skulle anmäla skadan, så hade han blivit utan pengar.

En gemensam insats av syskonen Marie Olsson och Peter Huss lönade sig.

Det är nu snart 10 år sedan Peter Huss fick hörapparater. Då hade han hört dåligt en tid, men själv tänkte han inte så mycket på det. Det gjorde däremot hans omgivning.

– Min fru sa ofta till mig att jag hörde dåligt, men det blev inte av att jag kollade upp det.

Peter Huss har arbetat som plåtslagare och bilmekaniker sedan 1970-talet.

– Nu för tiden är det mer upplyst när det gäller riskerna med buller och vi har bra hörselskydd, men på den tiden var det ingen som använde hörselskydd och man tänkte inte på vilka konsekvenser det kunde få, berättar han.

När han väl kom till hörselvården och fick hörapparater så hade han många år av arbete i bullrig miljö i bagaget.

– Jag berättade på sjuk-huset om vad jag jobbar med och frågade om de trodde att jag hade rätt till ersättning, men de trodde inte det. Så jag tänkte inte mer på det, säger han.

 

Åren gick och det där med ersättning föll i glömska. Men Peters syster, Marie Olsson, arbetar som försäkringsinformatör på IF Metall Östra Skaraborg och hon tyckte att han ändå skulle skicka en anmälan till AFA Försäkring, även om det gått lång tid.

– Jag vet att många som arbetat inom industrin har utsatts för höga ljudnivåer och att en hörselskada kan märkas först efter många år. Jag tycker att man alltid ska skicka in en anmälan och låta AFA avgöra, berättar Marie Olsson.

Så Peter skickade in sitt audiogram och läkarintyg på hörselskadan tillsammans med beskrivning av vad han arbetar med till AFA Försäkring.

AFA konstaterade att det var en bullerskada och betalade ut 36 000 kronor i ersättning för medicinsk invaliditet.

Peter Huss är tacksam att hans syster stod på sig och uppmanade honom att skicka in anmälan. Han tycker att proceduren med anmälan var enkel, men att det ändå var bra att ha någon som kunde hjälpa till.

Han arbetar fortfarande i samma yrke men numera är alltså hörselskydden alltid på när det är bullrigt och slamrigt.

Hörapparaterna är han nöjd med, fast han har ändå svårt att hänga med när det är flera som pratar, till exempel på jobbmöten och middagar, och tinnitusen finns ju alltid där i bakgrunden.

Marie Olsson har hjälpt flera som fått bullerskador i arbetet.

– Alldeles för många låter bli att anmäla bara för att de inte kan fylla i blanketten, inte vet vad de har rätt till och så vidare. Facket kan hjälpa till med hela processen kring utredning och blanketter, det gäller att stå på sig så att man får hjälp.

Var ska man anmäla skada?

– Jag tycker att man ska anmäla både till Försäkringskassan och AFA. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det kommer till Försäkrings-kassan, säger Marie Olsson.

Vad gör man om arbetsplatsen saknar kollektivavtal?

– Man kan först ringa AFA och kolla om företaget ändå har försäkring där, en del har det. Om de inte har det så är det bara Försäkringskassan man kan anmäla till. Då kan man inte få ersättning för medicinsk invaliditet, men man kan få ersättning om man inte kan arbeta på grund av bullerskadan. Till exempel sjukersättning, säger hon.

 

Den formella tidsgränsen för hur lång tid som får ha gått efter att skadan uppdagades är tio år. Men AFA uppmanar ändå alla som vill ha sitt ärende prövat att göra en anmälan, även om längre tid har gått.

– Bullerskador är en typ av skada som kan visa sig långt efter att exponeringen upphört, så därför ska det gå att anmäla även efter tidsgränsen, berättar Per Winberg, försäkringsinformatör på AFA Försäkring.

AFA Försäkring

  • AFA står för Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag.
  • Omfattar anställda på arbetsplatser med kollektivavtal, vilket i dagsläget är ungefär nio av tio anställda i Sverige.
  • Ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och drivs utan utdelning till ägarna.
  • Betalade ut 9, 5 miljarder kronor i skadeersättning 2018.
  • Kontakta ditt fackförbund om du behöver hjälp med att anmäla arbetsskada.

Per Winberg förklarar också att man inte behöver vara särskilt noggrann med rubriceringen av skadan, det som behövs är en tydlig beskrivning av vad som förorsakat besvären,  ”långvarig utsatthet för industribuller” till exempel, så vet handläggaren hur ärendet ska hanteras.

– Ersättningen utbetalas som regel i form av ett engångsbelopp. Med just bullerskador är det dock dessvärre inte helt ovanligt att personen arbetar kvar i bullrigt arbete, och hörseln försämras. Om man upplever att hörseln försämrats, kan man ta kontakta med AFA Försäkring, få en ny prövning, och eventuellt få ytterligare ersättning, säger Per Winberg.

Text: Ulrika Nilsson Foto: Adam Daver