En del av Hörselskadades Riksförbund

Ledare Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF

100 år av demokrati?

Att kunna följa och delta i den politiska debatten är en fundamental rättighet i ett öppet, demokratiskt samhälle. I Sverige, som anses vara ett av världens mest demokratiska länder, firas det nu 100 år av demokrati.

Det var 100 år sedan som det infördes allmän rösträtt och för många är det startpunkten för en riktig demokrati.

Ändå är det något som skaver. För det är inte bara rätten att rösta som avgör om ett samhälle är demokratiskt. Demokrati är betydligt mer än så.

Inte bara rätten av rösta avgör om ett samhälle är demokratiskt

I ett demokratiskt samhälle måste det ses som en självklarhet att alla ges samma förutsättningar att delta i politiska församlingar eller att vara aktiv i politiska partier och intresseorganisationer. Men ändå är det många hörselskadade som vittnat om att de varit tvungna att avstå från engagemang för att de inte fått de hjälpmedel de behövt. Eller så handlar det om att de inte fått tolk. Så ska det inte vara.

Jag tänker också på det faktum att det demokratiska samtalet fortfarande till stora delar är otillgängligt. I valrörelsen 2018 utestängdes en stor grupp hörselskadade från flera uppmärksammade debatter och utfrågningar för att det saknades textning.

Under de senaste 15 åren har traditionella tv-kanaler som SVT och TV4 som tidigare fått allt större konkurrens av webb-tv producerat av mediehus som ger ut tidningar, till exempel Aftonbladet och Expressen. Men med stora anspråk följer stort ansvar. Det här var en central fråga när vi träffade ansvariga på Expressen i veckan.

Nästa år beger vi oss in i en ny valrörelse. Då kommer HRF att trycka på mediehus, politiska partier och andra aktörer för att vi ska få en tillgänglig valrörelse och en demokrati som omfattar alla.  ”Svensk politik hörs för dåligt!”

Text: Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF