Tinnitusljud - så kan det låta

Tinnitus kan låta väldigt olika. Det fräser, brusar, gnisslar, brummar, tjuter, piper, susar, ringer, vrålar, viskar, skramlar, tutar, knäpper, kvittrar... Ibland är det ett enda ljud, ibland en hel kakofoni. Det kan vara både svagt och intensivt. Ibland ständigt, ibland sällan.

Variationerna är oändligt många – typ av ljud, antal olika ljud och ljudens styrka varierar, såväl från person till person som hos en och samma individ, över tid. Här är några exempel på hur tinnitus kan låta:

Ljudstyrkan inte avgörande för besvären

Det går inte att avgöra hur ”svår” tinnitus en person har genom att mäta hur starkt ljudet är. Ett svagt ljud kan vara mycket besvärligt att leva med, till exempel om det leder till sömnproblem. Samtidigt kan den som har starkt tinntusljud få en bra tillvaro, till exempel efter kognitiv beteendeterapi eller annan framgångsrik behandling. Hur svår tinnitus en person har handlar i stor utsträckning om upplevelsen och det egna förhållningssättet till ljudet.

Korta fakta om tinnitus


Ladda ner publikation

Bild på broschyr

Att leva med tinnitus

Broschyr från Hörselskadades Riksförbund (HRF).
Ladda ner PDF