En del av Hörselskadades Riksförbund

Gustave Lund, ”Gurra G”, Musiker, författare och skådepelare.