Två testar

Vi testar en buller-app

Arbetsmiljöverket, AMV, har tagit fram en applikation (app) för ljudmätning som gör att en smartphone kan användas som bullermätare.

Brüel och Kjær, Iphone, Samsung och NTI mäter ljud från dammsugare.
Lennart Magnusson
Maria Blom.
Lennart Magnusson

Två testar

Lennart Magnusson,
akustiker, Stockholm:

– Smartphones är inte gjorda för att mäta ljud utan för att lyssna på musik och röster. Vid "enkla ljud", till exempel från en dammsugare, kan de ge trovärdiga resultat, men om man skall bedöma bullret från en spikpistol kan en smartphone ge vilseledande resultat. När man ska bedöma om det finns risk för hörselskada bör alltid godkända ljudmätare användas.

+ Ok för att bedöma störning och påvisa hög volym i till exempel klassrum. Väcker intresse.

- Helt olämplig för risk­bedömning och för att bedöma hörbarhet. Decimaler vilseleder.

Maria Blom, musiker och kompositör, Stockholm:

– Nörd som jag är på sådana här saker så började jag leta efter finesser men hittade inga!

– Appen vänder sig till arbetstagare men det står även att arbetsmiljön är arbetgivarens ansvar. Jag är själv både arbetsgivare och arbetstagare och som jag tolkar lagen har båda ett gemensamt ansvar. Det är så det bör vara!

+ En bullerindikator är bra i sig så det största plusset är att den finns.

- Att det står att 115 dB är högsta värdet det får vara en arbetsdag. Kan misstolkas. Har inga finesser.

 

 

 

 

Publicerad i Nummer 6 · 2012

 Auris bad Lennart Magnusson, hörselskadad akustiker och Maria Blom, musiker och en av grundarna till Ammot, Artiser och musiker mot tinnitus, att testa appen. Maria Blom hade gärna velat ha fler finesser, men tycker att det är bra att den finns.

– Jag har mött lärare som använt den på sin skola så den verkar nå sin målgrupp. Lennart magnusson är akustiker på Dekorativ Akustik.

Han har laddat ned appen dels på en Iphone 4, dels på en Samsung Galaxy. Han har sedan jämfört mätresultaten med två kalibrerade ljudnivåmätare, Brüel och Kjær 2230 och NTI modell AL1.

– Att mäta ljud är inte lätt. En ljudmätare ska kunna mäta från några tiotal decibel upp till över 100 decibel. Eftersom decibelskalan är logaritmisk är skillnaden mycket stor. Det är ungefär som om om en och samma våg skulle klara av att väga ett frimärke och en elefant, säger han.

Vid Jämförelsen mellan app­arna och ljudnivåmätarna visade det sig att resultaten varierade. I något fall blev skillnaden mer än 10 decibel mellan Iphone- och Samsung­telefonen.

– De är konstruerade för ”enkla” ljud som vi kan höra och njuta av och är inte lämpade för riskbedömning. Det är därför olämpligt att appen visar värden med decimaler. Det ger intryck av en noggrannhet som inte ens godkända ljudnivåmätare klarar, säger Lennart Magnusson.

Fotnot: Testresultaten kan läsas i bifogad fil nedan.

Bilagor/bilder

Annonser

view counter