"Uppmärksamma tysta områden"

Är tystnad på väg att bli en bristvara? I Lund arrangerade Ljudmiljöcentrum ett seminarium om buller­fredning och hälsobefrämjande ljudlandskap.

Det visuella intrycket är också viktigt för en rofylld miljö.
Mostphotos
Publicerad i Nummer 6 · 2017

En av deltagarna var Gunnar Cerwén, landskapsarkitekt och doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

I oktober disputerar han med sin avhandling som handlar om hur landskapsarkitekter kan jobba med ljudfrågor. Han har också under 2017 arbetat åt Ljudmiljöcentrum i Lund med att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med tysta områden. Han har fått svar från över 200 av Sveriges 290 kommuner.

– Det finns ett ganska stort intresse för tysta miljöer. Omkring hälften arbetar med, eller planerar att börja arbeta med, den här frågan. Men det är få som har kommit särskilt långt.

Gunnar Cerwén anser att det finns stor potential för kommuner att till exempel lyfta fram områden för ”tyst turism”.

– I tätorter är det dubbelt viktigt att det finns tysta områden. Det kanske är självklart. Men när man väl har börjat bygga något så är det svårt att backa ur. Därför är det viktigt att redan på planeringsstadiet lyfta fram behovet av att bevara de tysta områden som finns.

Det finns inte någon heltäckande definition av vad man menar med ett tyst område. Ett mått som brukar anges är en ljudnivå på högst cirka 40-50 decibel.

– Men naturen har också ljud så det man egentligen menar är avsaknad av störande ljud så att man kan höra naturens ljud, säger Gunnar Cerwén.

Ett exempel han nämner där man arbetar med de här frågorna är projektet Guide till tystnaden som startades av Ulf Bohman: www.guidetilltystnaden.se.

I samarbete med Stockholms stad har han bland annat identifierat elva natur- och kulturreservat och lyft fram 65 rofyllda platser där det finns till exempel milsvid sjöutsikt, djupa skogar och öppna kulturlandskap.

– Rofyllda miljöer är ett bortglömt behov, säger Ulf Bohman, och poängterar att även det visuella intrycket är viktigt. Att man ser så lite som möjligt av staden och bebyggelsen.

Annonser

view counter