"Teckenspråksquiz är ett lyckat drag"

– Samarbetet i styrelsen och gemenskapen med medlemmarna är det roligaste. Det säger Helen Olausson, ordförande i Hörselskadades förening i Tranås.

Helen Olausson, ordförande i HRF Tranås. – Det var en kick att bli tillfrågad av Tranås Rotary om att föreläsa om hörsel, säger hon.
Erik Hellquist
Publicerad i Nummer 6 · 2017

Hur jobbar ni i styrelsen?

– Vi är åtta och har sju möten per år. Arbetet fördelas också via mejl och telefon.

Vad har ni för verksamhet?

– Vid ett medlemsmöte på våren har vi alltid något extra gott att äta och underhållning. Skrivtolkning på storskärm finns på alla möten. Det är viktigt.

– Hörselveckan och Hörselskadades Dag satsar vi på. I flera år har vi haft ett bord med info-material på biblioteket hela veckan och möjlighet att göra hörseltest med mera.

– I kommunens samarbetsråd driver vi våra hjärtefrågor: Bra ljudmiljö, teleslingor i allmänna lokaler och att kommunen ska få en hörselinstruktör.

Har ni något särskilt på gång?

– Under Hörselveckan kommer professor Thomas Lagö att hålla en föreläsning om ljudmiljö och hörsel.

– På Hörselskadades dag kommer en audionom och besvarar frågor. Vi är även några från föreningen där för att fånga upp folk. Vi planerar också att starta ett trivselkafé.

Tips till andra föreningar?

– Det är viktigt informera om aktiviteterna. Vi har sedan några år tillbaka en Facebook-sida som sköts av två personer i styrelsen. Det är ett bra sätt att sprida hörselfrågor.

– Att ha en föreläsare som också visar upp hjälpmedel och låter oss prova och ställa frågor har varit det bästa för våra medlemmar.

Hur värvar ni medlemmar?

– Vi är alltid med på Föreningsdagen i Tranås och några av oss fångar upp folk omkring för att prata hörselfrågor. Att då ha en Ipad med för att till exempel locka med ett teckenspråksquiz är ett lyckat drag. Det ger ofta nya medlemmar.

Vad är roligast med att vara ordförande?

– Att samarbeta i styrelsen, gemenskapen med medlemmarna och att lyckas med föryngring i föreningen är kul.

– Att bli tillfrågad av Tranås Rotary om att föreläsa om hörsel gav mig en kick. När de sedan kom med många frågor efteråt så tydde det på att de verkligen var intresserade.

Och vad är svårast?

– Det är definitivt årsmötet med alla förberedelser. Vi har haft en ordförande utifrån varje gång och det är bra.

Annonser

view counter