SVT utvärderar textningsmetoder

Sveriges Television har inlett ett projekt för att utvärdera olika sätt att ­texta. Bland andra har man tagit hjälp av HRF.

HRF:are ska hjälpa SVT med synpunkter på olika metoder att texta.
Mostphotos
Publicerad i Nummer 1 · 2019

Anna Zettersten är chef för SVT Språk och tillgänglighet.

– Det har kommit en mängd nya tekniker för att producera tal till text på senare år, säger hon.

Hon nämner tre övergripande: automatisk, halvautomatisk och skuggtal.

– Program för automatisk textning har kommit ganska långt för de stora språken, som engelska och spanska.

– När det gäller svenska ligger vi fortfarande i startgroparna. Det finns en språkdatabas, men den behöver ”tränas upp” för att fungera även för till exempel dialekter.

Halvautomatiskt innebär att man kombinerar automatiskt textning med att en person sitter beredd att korrigera.

– Men det bygger på att den automatiska texten är tillräckligt bra, annars tar det längre tid.

Den tredje metoden är skuggtalning. Det innebär att den som textar talar in det mesta av det som sägs istället för att skriva. Programmet är då vant vid textarens röst och sätt att tala. Det är den metod som brittiska BBC använder. SVT vill nu försöka ta reda på vilken metod man ska satsa på i framtiden.

– Det är något av en experimentverkstad. Vi vill se vad som fungerar bäst, dels för vår produktion, dels för publiken, säger Anna Zettersten.

Det är för att få hjälp och synpunkter från användarna som man har vänt sig till HRF och har satt ihop en fokusgrupp. I den ingår åtta HRF:are som ska titta på inslag som textas med olika metoder och ge synpunkter på hur olika textningsmetoder fungerar för olika typer av program

– Vi är glada för det samarbetet. Vi har hittills bara haft ett inledande möte, det första tillfället med textningsexempel blir i slutet av februari.

Annonser

view counter