Socialstyrelsen behåller ljudgränser

Riktvärdena för ljud på konserter blir kvar på samma nivå som tidigare. Det blir alltså ingen sänkning som Socialstyrelsens utredare Stig Arlinger har föreslagit.

Gränserna för ljud på konserter ändras ej.
Fotomedia

Ljudnivågränser

Det allmänna rådet från Socialstyrelsen är att genomsnittsnivån för ljudet vid konserter och andra evenenmang ska vara högst 100 decibel. Om barn under 13 år närvarar gäller 97 decibel.

Publicerad i Nummer 7 · 2012

I slutet av oktober meddelade Socialstyrelsen att de allmänna råden om ljudnivåer på konserter, diskotek och andra offentliga platser inte kommer att ändras efter att Socialstyrelsen gjort en översyn av reglerna.

Bland annat har professor Stig Arlinger granskat forskningen på området, se Auris 4/12. I sin rapport föreslår han en sänkning från 100 decibel till 97 decibel. Ett förslag som konsertarrangörerna har varit mycket kritiska till.

– Det är redan svårt att hålla 100 decibel eftersom publiken själv låter mer. Vi har till exempel inte haft ett enda klagomål från publiken om att ljudet är för högt, däremot många om att det är för lågt, sa Martin Forssman, vice vd på festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, när förslaget presenterades.

Socialstyrelsen har även anlitat en konsult för att utreda hur branschen och publiken skulle påverkas av en decibelsänkning.

– Nu har vi granskat kunskapsläget och kommit fram till att vi behåller de nuvarande ljudnivåerna.

– Det behövs mer forskning om sambandet mellan ljudnivåernas påverkan på människors hörsel och risken för permanenta hörselskador för att det ska vara motiverat att sänka riktvärdena, säger Rebecca Thulesson, utredare på Socialstyrelsen.

De gränser som gäller är 100 decibel i genomsnitt med 115 decibel som högsta tillåtna ljud. Om det kan finnas barn under 13 år i publiken gäller 97 decibel respektive 110 decibel. Riktlinjerna är inte rättsligt bindande, men om de överskrids kan landets kommuner, som är tillståndsmyndighet, utdöma böter.

Annonser

view counter