Så fungerar hjärnstamsimplantat

Många känner numera till cochleaimplantat. Mindre känt är hjärnstams­implantat, ABI. Karin Hallin är civilingenjör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har skrivit sin doktorsavhandling om de svenska erfarenheterna av ABI.

En processor 1, bakom örat, överför ljud till mottagaren och elektroden i implantatet 2. Elektrodkontakterna ligger i rader på en liten platta, separat bild ovan. Plattan placeras på hörselkärnan i hjärnstammen3. Vid en CI-operation placeras elektroderna istället längs en tråd som stoppas in i hörselsnäckan 4.
Cochlear

Neurofibromatos, typ 2

Neurofibromatos typ 2, NF2, är en tumör­sjukdom som gör att det utvecklas bilaterala tumörer på hörsel- och balans­­nerven. Tumörer utvecklas också utmed kranialnerver och nervrötter som utgår från ryggmärgen. Det är vanligt att hörselnerven blir skadad vid tumörborttagning och då kan ABI bli aktuellt. För dem som har en hörselnerv kvar kan CI fungera.

Publicerad i Nummer 1 · 2019

Vad är hjärnstamsimplantat?

– Det är en hörselprotes för patienter som saknar en fungerande hörselnerv. Systemet består av två delar, ett inopererat implantat och en extern ljudprocessor. Ljudprocessorn är likadan som den som används av patienter med cochlea­implantat, CI.

– Implantatets kontakter ligger i rader på en liten platta (cirka 3x8 millimeter). Denna elektrodplatta placeras på hörselkärnan i hjärnstammen. Stimuleringen sker genom att små strömpulser skickas ut på de kontakterna på implantatet.

För vilka patienter kan det bli aktuellt?

– Hjärnstamsimplantatet (Auditory Brainstem Implant, ABI) utvecklades primärt för vuxna patienter med neurofibromatos typ 2 (NF2), som bland annat leder till upprepade tumörer på hörselnerven. Den första operationen gjordes 1993.

– Ungefär sedan mitten av 2000-talet har man börjat operera andra patientgrupper som saknar fungerande hörselnerv. Även barn, som till exempel har missbildningar i snäckan, har fått ABI.

Är det en svår operation?

– Det är en komplicerad operation och ett mycket större ingrepp än en CI-operation. I Sverige genomförs den av otokirurger och neurokirurger gemensamt. För vuxna patienter är det allra vanligaste att man sätter in implantatet i samband med tumörborttagning (NF2-patienter).

– Vid dessa operationer är prioriteringsordningen först och främst att avlägsna tumörer för att rädda patientens liv, därefter att rädda ansiktsnerven från att bli skadad och först därefter att hjärnstamsimplantatation om det är möjligt.

Karin Hallin.Karin Hallin. – En stor svårighet är att få den lilla elektrodplattan på rätt plats. Området   kring hörselkärnan blir ofta deformerat på grund av tumörborttagning och   det är inte lätt att veta att implantatet sitter optimalt placerat.

 Hur vanligt är det med ABI?

 – Ytterst ovanligt. I Sverige har 31 patienter implanterats, 26 vuxna och fem   barn. Alla har opererats här vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som är det   enda svenska sjukhus som utför ABI-operationer. I världen finns några fåtal tusen patienter som fått denna typ av implantat. – Den första operationen gjordes i USA 1979 och den första operationen i Sverige gjordes 1993.

Hur pass bra kan man höra med ett ABI?

– Patienterna beskriver ofta att ljudet låter ”dubbelt” eller ”orent” när man stimulerar enskilda kontakter på implantatet. Ljudets frekvens ändras också ofta beroende på hur starkt ljudet är. – Det tar lång tid, flera år, att lära sig höra med ett ABI, hörseln kan också variera mer än vad den gör via ett CI och hörselupplevelserna skiljer sig mycket åt mellan patienter.

– De allra flesta kan höra omgivningsljud och upplever att det hjälper dem i vardagen även om de inte kan tolka vad det är de hör. De flesta blir också hjälpta av ljudet vid läppavläsning. Träningen efteråt är alltid individanpassad eftersom vi måste utgå från hur varje patient mår och vad de klarar av. 

Annonser

view counter