Radions spel testades av unga hörselskadade

Till årets julkalender i radio, Marvinter, finns även ett spel som barn och unga med hörselnedsättning ska kunna spela på samma villkor som andra.

Årets radiojulkalender, Marvinter, finns även som spel med tillgänglighet för syn- och hörselskadade.
Illustration: Arslan Tursic
Publicerad i Nummer 8 · 2017

Samtidigt som barnradions adventskalender Marvinter började sändas lanserades även ett tillhörande spel, som laddas ner som en app. Varje dag från första december fram till julafton släpps ett nytt avsnitt av spelet.
Radions julkalender når ut till många, men har hittills stängt ute hörselskadade barn och ungdomar. Men i spelet Marvinter finns inga hinder. Det är gjort så att även hörselskadade ska kunna spela det. Det går också att spela enbart med ljud, vilket inkluderar personer med synnedsättning.

Det är första gången som ett spel har skapats som är kopplat till julkalendern i radion. Spelutvecklare på Högskolan i Skövde har tagit fram det i samarbete med Sveriges Radio. Målgruppen är barn från sju år. I utvecklingen av spelet blev medlemmar i Unga Hörselskadade tillfrågade om de ville testa.

Vad kunde ungdomarna bidra med?
– Bland annat fick de hörselskadade ungdomarna oss att förstå att ansiktsuttryck och gester har enorm betydelse för hur de upplever spelet. Pratbubblornas utseende ger olika effekt och kan beskriva ett känsloläge. De har också haft synpunkter på tempo på pratbubblorna, hur länge texten ska visas och tempot på figurerna i berättelsen. De synskadade ungdomarna lägger stor vikt vid tonläge, röster och ljud. Spelet ska förmedla en särskild känsla och det har varit vår uppgift att skapa den, säger Henrik Engström.

Har det varit svårt?
– Det är en stor produktion som tagit mycket tid och inneburit stora utmaningar men det har varit lärorikt och intressant.

Det finns en hel del kunskap om tillgänglighet i spel och det forskas också inom området.
Spelhobbyförbundet Sverok är en organisation som samlar ungdomar med spelintresse (spel som inte handlar om pengar) och har för närvarande över 100 000 medlemmar i Sverige. Alexander Hallberg är förbundsordförande i Sverok. Han berättar att förbundet arbetar med tillgänglighetsfrågan, framför allt vid egna aktiviteter som det årliga riksmötet.
– Det är inte ovanligt att spel är tillgänglighetsanpassade. Ofta då för personer med lässvårigheter, färgblindhet eller liknande, berättar Alexander Hallberg.

Annonser

view counter