Hörapparaten behöver omvårdnad

Bakom-örat-apparat i genomskärning. Alla hörapparater har inte alla funktioner. Vissa funktioner som till exempel volymknapp och programknapp finns ibland på en separat fjärrkontroll.
Bakom-örat-apparat i genomskärning. Alla hörapparater har inte alla funktioner. Vissa funktioner som till exempel volymknapp och programknapp finns ibland på en separat fjärrkontroll.