Hörselimplantat

Nya implantat sparar mer av den egna hörseln

Målgruppen för cochleaimplantat, CI, har förändrats och numera är det inte bara döva som opereras. Att bevara resthörsel är något av det viktigaste inom hörselimplantat just nu.

Hörselläkaren Elsa Erixson i Uppsala visar hur hörselkurvan ser ut för en person som kan få EAS.
Eric Danielsson

Fyra huvudtyper av hörselimplantat

Cochleaimplantat, CI. För personer som föds döva eller som förlorar hörseln senare.

Elektroakustisk stimulering, EAS. För personer som inte har någon diskanthörsel.

Vibrant Soundbridge, VSB. Mellanöreimplantat. För personer som inte kan ha vanliga hörapparater.

Hjärnstamsimplantat, ABI, För döva som inte kan ha CI. Komplicerad operation eftersom man går in i hjärnan.

Publicerad i Nummer 2 · 2012

 Stora Hörselimplantatdagen som ordnades i Stockholm i mars lockade så många att arrangemanget blev fullbokat flera veckor i förväg. CI-opererade, personer som kan vara aktuella för en operation i framtiden och anhöriga kom för att lyssna på föredrag och titta på tekniska hjälpmedel.

– Vi tycker det är viktigt att brukare och profession får träffas och utbyta erfarenheter, säger Björn Möllerström, vd på Möllerström Medical, som var värd för dagen.

 

Bland föreläsarna fanns Eva Karltorp, chef för CI-enheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Anders Ringdahl, docent på hörselvårdsavdelningen på Sahlgrenska i Göteborg. Från Uppsala kom Lennart Edfeldt, överläkare på otokirurgen, Elsa Erixon, öronläkare samt Gun-Britt Olsson, kurator. Dessutom berättade några användare om sina personliga erfarenheter och ordföranden för Barnplantorna (organisation för hörselskadade och CI-opererade barn) berättade om hur det var för de första föräldrarna till barn som opererades på 1990-talet.

Eva Karltorp inledde med att redogöra för vilka som är aktuella för en CI-operation. Så länge personen har kvar hörsel på ett öra är det oftast inte aktuellt med implantat. Eva Karltorp menar att detta skapar onödigt lidande.

– Massor med barn och vuxna går omkring med ett halvbra och ett dåligt öra, trots att det finns sätt att hjälpa dem, säger hon.

Hon tycker att Sverige borde ge samma möjligheter som Tyskland. Där opereras ensidigt döva som har normal hörsel på andra örat.

 

Eva Karltorp tycker också att det är beklagligt att så få vuxna får CI på båda öronen, trots att det ger riktningshörsel och i många fall betydligt bättre taluppfattning.

Det handlar delvis om kostnader, en CI-operation kostar cirka 200 000 kronor.

Nya grupper som kan få implantat är bland annat gravt hörselskadade som inte hör i diskantområdet. Tekniken kallas EAS, elektroakustisk stimulering och har funnits i Sverige sedan 2008. Elektroden som används vid EAS är kortare och mjukare än vid CI.

 

Forskningen inriktas nu mycket på att ta reda på exakt hur långt in elektroden ska sättas på varje enskild patient och hur risken för skador på snäckan ska minimeras.

I många fall finns små rester av den naturliga hörseln kvar och även om den inte är till nytta just nu så är det ändå viktigt att bevara den med tanke på utvecklingen.

– Vi vet inte vilka möjligheter som kommer att finnas i framtiden så därför är det viktigt att inte förstöra något, säger Elsa Erixon.

Annonser

view counter