Nummer 8 · 2015

Ann Carlberger spelade i ett punkband men det är inte därför hon har nedsatt hörsel. Läs också om Annica Berlin som gör volter från flera meters höjd, svenskt teckenspråk, professorns stöd till HRF i Dalarna, batterikoll och mycket annat.

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter