Nummer 7 · 2017

Barnmorskan Susanna Ekström öppnade privat mottagning när hennes hörselnedsättning gjorde det svårt att jobba kvar på sjukhuset. Läs också om vad en sisus-konsulent på Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med, inställda kurser för hörselinstruktörer, vad som hände runt om i landet under Hörselveckan och mycket annat.

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter