Nummer 5 · 2018

För drygt 25 år sedan började Kerstin Persson Bertheaud tycka att vänner och arbetskamrater började tala allt tystare. Det visade sig dock snart att orsaken var att hennes hörsel snabbt försämrades.

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter