Nummer 5 · 2016

Intervju med Jenny Morelli, chefredaktör för Fotografisk tidskrift. Också i detta nummer: Forskning som kan ge jämnare ljud i radio och tv och ny teknik som gör hörapparaterna uppkopplade. Dessutom hälsar vi på hos "Aurisfamiljen".

Artiklar i det här numret

Annonser

view counter